[TYLKO U NAS] UJAWNIAMY NIEPRAWIDŁOWOŚCI przy projektowaniu ul. Stalowej!

Wystąpiliśmy do ZDM z pytaniami dotyczącymi kto wykonywał projekt ulicy Stalowej. W odpowiedzi uzyskaliśmy odpowiedź, że wszystkie nas interesujące informacje uzyskamy po pobraniu dokumentacji ze strony ZDM. Pobraliśmy, i wszystko wskazuje, że ten niby projekt był zmieniany, dopasowywany i powstał po tym jak zaczęliśmy drążyć temat zniszczenia części ul. Stalowej przez bandę uzurpatorów, mylnie zwanymi aktywistami.

 
 

Nasze pytania

 
 

„W nawiązaniu do pisma nr ZDM-DKS.0116.45.2021.PZA (4.PZA) w sprawie nielegalnej rozbiórki chodnika przez grupę aktywistów oraz w związku udzieloną odpowiedzią, proszę o przesłanie następujących dokumentów:

 
1. Projekt remontu ul. Stalowej wykonany przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich w formie zgodnej z ustawą.
 
2. Imię i nazwisko projektanta oraz imiona i nazwiska projektantów branżowych.
 
3. Kopie uprawnień projektanta oraz projektantów branżowych uczestniczących w tym projekcie.
 
4. Kopie zaświadczeń o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osób, które uczestniczyły w tym projekcie.”
 
W odpowiedzi uzyskaliśmy odpowiedź, że wszystkie interesujące nas informacje uzyskam po pobraniu dokumentacji ze strony Zarządu Dróg Miejskich.
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z ustawą Dz. U. 2020 poz. 1609 projekt powinien zawierać:
 
1) stronę tytułową;
2) spis treści;
3) część opisową;
4) część rysunkową.
 
 

Co wynika  z dokumentu, który pobraliśmy??

 

1. Przedstawiona dokumentacja nie zawierała trzech pierwszych części, co oznacza, że nie jest dokumentacją techniczną o którą prosiliśmy.

2. Osoba wykonująca rysunek do zgłoszenia robót budowlanych nie posiada Uprawnień Budowlanych

 

 

3. Osoba wykonująca rysunki wykonawcze posiada uprawnienia budowlane, jednak nie otrzymaliśmy z Zarządu Dróg Miejskich kopii uprawnień tej osoby oraz zaświadczeń przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa o które prosiliśmy oraz osoba bez uprawnień.

 

 

4. Rysunki na których ZDM uwzględniał zieleń na ulicy Stalowej zostały wprowadzone zmiany do projektu 22 lutego 2021r, gdy zaczęliśmy zadawać pytania w tej sprawie Zarządowi Dróg Miejskich.

 

 

Oczywiście uwag jest więcej, ale o tym będziemy pisali.  W celu wyjaśnienia wszystkich informacji wystąpimy do Zarządu Dróg Miejskich o ich uzupełnienie. 

Portal Warszawski

 
 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły