Uwolnijmy Warszawę od ekstremizmu, eksperymentów społecznych i projektów totalitarnych

Publikujemy w całości manifest – list, który przyszedł na naszą skrzynkę mailową.  Jesteśmy bardzo ciekawi co mieszkańcy Warszawy sądzą o postulatach wyrażonych przez autora tego swoistego manifestu.

Manifest miejski 

Zacznijmy od eliminacji najbardziej brutalnych projektów inżynierii społecznej!

Uwolnijmy Warszawę od:

1. Centralizacji aglomeracji realizowanej poprzez dopłaty do komunikacji zbiorowej, zwężanie ulic, słupkozę, blokowanie połączeń drogowych pomiędzy dzielnicami wianuszka, nękanie kierowców, promowanie komunikacji zbiorowej, budowanie nowych linii szynowych.

2. Zinstytucjonalizowanej edukacji i opieki nad dziećmi na każdym szczeblu prowadzonej przez rząd, samorządy i organizacje przez nie powołane. Edukacja i wychowanie musi być niezależne od urzędników.

3. Betonozy, regulacji i kantozy przestrzeni publicznej. Należy zachować tereny zielone w miarę naturalnym stanie, przywracać naturze tam gdzie nadmiernie zostały uregulowane i zabetonowane.

4. Przepisów blokujących budowanie domów mieszkalnych i usługowych na dowolnych działkach, w tym mikro działkach. Koniec z dyktaturą deweloperów! Przepisy wreszcie nie mogą nakładać obowiązku podłączania budynków do miejskich mediów.

5. Promowania przez władzę miasta dewiacji, a zwłaszcza w życiu prywatnym, rodzinnym w szczególności edukacji szkolnej, przedszkolnej i żłobkach, lgbt, gender, czy przemocy domowej.

Mieszkańcy w ogromnej większości nie akceptują zaangażownia władz miasta w w/w rodzaje działań, a uczestniczą w nich tylko ze względu na brak możliwości wyboru alternatywy. Przykładem mogą być zbiorowe środki transportu, edukacja samorządowa, kultura i media kontrolowane przez urzędników czy betonowanie terenów zielonych. Warszawscy deweloperzy związani są z jednym środowiskiem politycznym i mają prawie monopol na budowę nowych mieszkań i domów.

imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Portal Warszawski

zdj. wiki

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły