PETYCJA w obronie kultowego Bazaru na Sadybie!

Szanowny Panie Prezydencie,  bazar na rogu Powsińskiej i Świętego Bonifacego służy mieszkańcom Mokotowa od ponad 30 lat. To nie tylko miejsce handlu i usług, ale również żywa wspólna przestrzeń lokalnej społeczności. To miejsce spotkań, rozmów, osobistych relacji. To dziesiątki różnorodnych mikrobiznesów – tak zaczyna się petycja w sprawie obrony Bazaru na Sadybie!

 

Uważamy, że Warszawa i jej dzielnice, wzorem wielu europejskich miast, powinny wspierać swoje targowiska

Tego rodzaju targowiska, coraz rzadsze i przez to coraz cenniejsze, warte są uwagi i opieki władz miejskich. Uważamy, że Warszawa i jej dzielnice, wzorem wielu europejskich miast, powinny wspierać swoje targowiska. Należy nie tylko przeciwdziałać niszczeniu ich przez działalność deweloperską, ale także aktywnie starać się o ich rozwój i poprawę estetyki.

Z żalem przyjęliśmy informację, że deweloper Klinkier Bud ogłosił plan całkowitej likwidacji Bazaru Sadyba z końcem tego roku. W jego miejscu powstać ma kolejny blok mieszkalny oraz droga dojazdowa. Jest to bezpośrednia konsekwencja zapoczątkowanej w 2014 roku serii decyzji reprywatyzacyjnych, oddających w prywatne ręce grunt, na którym znajduje się bazarek. Zwrot nieruchomości w naturze stanowił poważny błąd władz Warszawy, które podejmując decyzję, nie uwzględniły interesu mieszkańców.

Urząd dzielnicy nie zaproponował kupcom żadnej akceptowalnej lokalizacji w której mogliby kontynuować działalność. W przypadku części lokalizacji o których udostępnienie wystąpili kupcy przeszkodą okazały się zapisy planów zagospodarowania, które pomimo handlowo-usługowego przeznaczenia terenu nie uwzględniają możliwości budowy targowiska. Pomijanie targowisk w planach miejscowych to zaniedbanie, które pociągnąć może za sobą likwidację nie tylko Bazaru Sadyba, lecz także w dalszej perspektywie innych targowisk na terenie Warszawy.

Usilne zagęszczanie zabudowy kosztem wspólnej przestrzeni i wielu miejsc pracy stanowi cios w lokalną społeczność. Nie godzimy się na zamianę żywych punktów okolicy w betonowe pustynie. Nie godzimy się na likwidację miejsc pracy, w szczególności w okresie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

Zawiązany został obywatelski komitet inicjatywy uchwałodawczej, którego celem jest przedłożenie Radzie Warszawy projektu uchwały o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego dla Sadyby Północnej. Postulowane zmiany względem obowiązującego planu dotyczą działek ewidencyjnych 4/1, 4/18, 4/21, 7/1, 10/1, 10/4 z obrębu 1-05-17 mieszczących się na rogu Powsińskiej i Św. Bonifacego. Postulujemy zapisanie w tym miejscu funkcji targowiska. [Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1mDcTLLZj1SLCc0LXLl7OaKxdgoREsw_I/view?usp=sharing]

Za szczególnie szkodliwy uważamy zapis przewidujący budowę na działkach 4/18 i 4/21 ciągu pieszo-jezdnego równoległego do sąsiedniej ulicy Świętego Bonifacego. Planowane wykorzystanie go w charakterze drogi dojazdowej do inwestycji deweloperskiej Klinkier Budu jest bezprzedmiotowe z uwagi na istniejące połączenie nieruchomości z ulicą Świętego Bonifacego. Przeprowadzenie odpowiedniej korekty planu miejscowego umożliwiłoby podtrzymanie istnienia Bazaru przynajmniej na części aktualnego obszaru.

Zwracamy się do Pana Prezydenta:


1. O poparcie uchwały i szybkie procedowanie postulowanej zmiany planu miejscowego, w szczególności o uwzględnienie wąskiego zakresu proponowanych zmian i wyznaczenie krótkich terminów procedowania kolejnych ustawowo przewidzianych etapów procedury.


2. O nieudostępnianie deweloperowi celem zabudowy fragmentu Bazaru znajdującego się wciąż we władaniu miasta, to jest działek ewidencyjnych o numerach 4/20, 9 i 10/3.


3. W przypadku jeżeli likwidacja Bazaru dojdzie do skutku o współpracę z władzami dzielnicy Mokotów celem udostępnienia kupcom najbliższego możliwego miejsca, w którym mogliby z powodzeniem kontynuować działalność Bazaru. Miejsce to musi zostać wybrane w porozumieniu z kupcami i stanowić atrakcyjną lokalizację handlową.

4. Jeżeli w dalszym ciągu jedyną przeszkodą w udostępnieniu kupcom niezagospodarowanego terenu będą zapisy planów miejscowych uniemożliwiające realizację handlowego przeznaczenia gruntu poprzez budowę targowiska o wystąpienie z prezydencką inicjatywą dokonania zmiany w planie.


5. O udzielenie kupcom wsparcia w ewentualnej nowej lokalizacji, by wspólnie stworzyć estetyczne, otwarte i przyjazne miejsce, z którego wszyscy mieszkańcy Mokotowa będą mogli być dumni.


Władze Warszawy deklarowały w przeszłości intencje wspierania lokalnych targowisk. Oczekujemy dotrzymania słowa. Nie ma naszej zgody na to, by jedno z ostatnich dużych otwartych targowisk Warszawy padło ofiarą reprywatyzacji.

link do petycji TUTAJ

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły