Czy ratusz przekroczył swoje uprawnienia zakazując grillowania??

Aż do końca roku 2021 w siedmiu dzielnicach Warszawy obowiązywać będzie ograniczenie rozpalania grilli i ognisk. Ratusz uzasadnia swoją decyzję przekroczeniami stężeń szkodliwego benzo[a]pirenu. Związek ten w nadmiernych stężeniach może powodować raka płuc. Smog Wawerski wskazuje że Ratusz przekroczył swoje uprawnienia a decyzja w sprawie należy do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podmiot ten nie wydał żadnego zakazu – wskazuje Fundacja Starzyńskiego.

 

Zakaz czy ograniczenie grillowania? A może ani jedno, ani drugie?

 

Kto i gdzie zapisał to ograniczenie, kto uchwalił,kto ogłosił,a kto powinien? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź tym wątku. Wnioski z mojej analizy przepisów i procedur są zaskakujące! Czy będą sprostowania? Działanie „Ograniczenie rozpalanie grilli” wpisał do Programu Ochrony Powietrza(POP)Urząd Marszałkowski.POP został uchwalony przez Sejmik Województwa. Co się dzieje dalej? GIOŚ,gdy stwierdzi,że przekroczono określone prawem normy zanieczyszczenia powietrza,ma obowiązek to ogłosić – pisze Smog Wawerski

 
 
 
 

GIOŚ przekazuje też stosowny komunikat do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) oraz do Zarządu Województwa. Na podstawie przekazywanej przez GIOŚ informacji o ww.ryzykach i przekroczeniach to WCZK Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ogłasza powiadomienia, w których są zamieszczone działania dla określonej sytuacji ujętej w POP (zgodnie procedurą PRK-9).WCZK wybiera działania spośród działań wskazanych w POP.Ważne:nie musi wybierać wszystkich,w POP są tylko propozycje.

 

 
 
 
 
 

Co się zatem ostatnio wydarzyło?

 
 

Miasto Warszawa ogłosiło, że „wg POP obowiązuje ograniczenie rozpalania grilli”. Problem w tym, że to nie warszawski Ratusz decyduje o ograniczeniach!!! Zgodnie z procedurą PRK-9 o ograniczeniach decyduje WCZK. Na podstawie informacji z GIOŚ, WCZK ogłasza swoją decyzję.Problem w tym,że na WWW gdzie taka decyzja jest ogłaszana nie ma żadnej informacji na ten temat. https://gov.pl/web/uw-mazowiecki/powiadomienia-dotyczace-zlej-jakosci-powietrza-2021-r Wygląda na to,że warszawski Ratusz bezprawnie i niezgodnie ze swoimi kompetencjami ogłosił ograniczenie bazując na komunikacie GIOŚ!

 

 

 

 

 

więcej tu: https://twitter.com/smog_wawerski/status/1388564114147004417

za; Smog Wawerski, Fundacja Starzyńskiego

Portal Warszawski

cover; TVP

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły