ZDM – „Projekty powstają w oparciu o przepisy prawa oraz w zgodzie z miejskimi standardami projektowymi”

Nic bardziej śmiesznego nie czytaliśmy całe lata. Ten ich wywód to oczywiście obrona na nasze artykuły, i podważanie, słuszne zresztą, ich kompetencji. Na nic PR-owe zagrywki (nawet w sobotę). Wystarczy zwrócić się do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych o wszystkie uzgodnienia dotyczące projektu wiaduktu Agrykola.  Potem zwrócić się do ZDM o przedstawienie wykształcenia i uprawnień wykonawcy! Tyle w temacie!

 

Spowiedź „speców” z ZDM

 

Czytamy czasami, że projektowaniem w ZDM rzekomo zajmują się socjologowie, historycy sztuki lub, co gorsza, mityczni Aktywiści !!!Jak to zwykle bywa, rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. Wszystkie projekty rysuje nam mały biały piesek w ciapki– pisze poważny admin strony na fb.

Żart, żartami a uprawnienia drogowe, uprawnieniami drogowymi. Sprawowanie samodzielnych funkcji w budownictwie, np. jako projektant, wymaga uzyskania uprawnień wydawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Aby w ogóle podejść w PIIB do egzaminu (ustnego i pisemnego) weryfikującego wiedzę i umiejętności należy posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe z zakresu budownictwa oraz odbyć praktykę zawodową.

 

 

ZDM nie funkcjonuje też w próżni. Projekty powstają w oparciu o przepisy prawa oraz w zgodzie z miejskimi standardami projektowymi. Są następnie opiniowane przez liczne instytucje. W zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa projekty są uzgadniane przez Wydział Ruchu Drogowego KSP i organ zarządzający ruchem. Przejezdność i warunki dla komunikacji zbiorowej sprawdza Zarząd Transportu Miejskiego. Opiniujemy również estetykę rozwiązań w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, zaś na terenach zabytkowych decydujące zdanie ma Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W zakresie zieleni projekty muszą być zaś uzgadniane z Zarządem Zieleni.

 

 

Bardziej skomplikowane inwestycje wymagają też opracowania wielu projektów branżowych, czyli nie tylko z zakresu organizacji ruchu, ale również m.in. elektryki, kanalizacji czy zieleni. Na realizację tego typu zadań ogłaszane są przetargi. Dokumentację przygotowują więc projektanci zewnętrzni, oczywiście posiadający wszelkie uprawnienia , co firma musi udowodnić startując w przetargu.

 

 

Dobrego weekendu, oby pogoda dopisała w majówkę!
 
 
 
 

 

My wam ZDM też! 3/4 to oczywiście nieprawda. Nas bawi najbardziej pojęcie przestrzeganie prawa. Ale najlepsze zdanie to; Projekty powstają w oparciu o przepisy prawa oraz w zgodzie z miejskimi standardami projektowymi.

 
 
 
To zdecydowanie najlepsza komedia pomyłek, szkoda tylko że pisana za pieniądze podatników!
 
 
Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *