Czy rzecznik ZDM, Jakub Dybalski poniesie w końcu konsekwencje swojego zachowania??

Łukasz Dybalski jest rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Miejskich. Słynie z niepohamowanego języka, którym obraża czytelników, mieszkańców Warszawy, ujmując rzecz najprościej jest pełen prostackiej arogancji. On, jak i całe ZDM, współpracujący z nimi „aktyw”, jak i wszyscy którzy demolują nam miasto, są nietykalni. Czy to znaczy, że w Warszawie panuje swoista zasada Neumanna?

Nieakceptowalny język

Zarząd Dróg Miejskich jawi się jako całkowicie bezkarna instytucja miejska, która głosem ok. 3% mieszkańców wprowadza politykę po pierwsze walki z samochodami (nie mają tego w statusie), po drugie zaniedbuje stan zniszczonych dróg, po trzecie ośmiela się pouczać na swoich profilach, mieszkańców Warszawy w kwestii np. parkowania samochodów. Na chamski, i nieakceptowalny język jakim posługuje się ZDM, mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę! Dziś doszło do przekroczenia granicy, która przez urzędnika miejskiego nie powinna być przekroczona. Radny Pragi Południe, Marek Borkowski zawiadomił w tej sprawie Pełnomocnika do spraw etyki i polityki antykorupcyjnej, pana Sławomira Wilczyńskiego, i dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, Łukasza Puchalskiego.

Jest interwencja

Pismo radnego Pragi – Południe, Marka Borkowskiego:

Szanowny Panie, 

Z prawdziwą przykrością zmuszony jestem do zwrócenia się do Pana z wnioskiem o zbadanie, wyjaśnienie i poinformowanie mnie o wnioskach z poniżej przedstawionej sytuacji.  Otóż Pan Jakub Dybalski, rzecznik prasowym Zarządu Dróg Miejskich na swoim oficjalnym koncie na portalu Twitter  reklamuje prywatny parking podziemny w kompleksie budynków należących do firmy Unibail-Rodamco-Westfield.  W moim odczuciu jednoznacznie narusza to Kodeks Etyki, a w szczególności: 

 
§ 9 
 
1. Zasada praworządności Pracownik Urzędu wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny
 
Podejmowane rozstrzygnięcia opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych. 
 
2. Zasada uczciwości i rzetelności Pracownik Urzędu podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich obywateli, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności.  

Panie Pełnomocniku, jaki interes publiczny leży w reklamowaniu prywatnego parkingu należącego do firmy Unibail-Rodamco-Westfield???  Czy Pan Jakub Dybalski czynie to bezinteresownie i bezstronnie? O aż taką naiwność go nie podejrzewam, ale wierzę, ze zweryfikuje Pan to wnikliwie i udzieli mi odpowiedzi zgodnie z zarządzeniem w ciągu 14 dni.   

 
Link do wpisu poniżej, załączam również jego print screen 
 
 
 
 
 
 
Łączę wyrazy szacunku i poważania, Marek Borkowski, Radny Dzielnicy Praga Południe.


 

To nie był pierwszy raz

Pan Dybalski ma predylekcję do pouczania i wskazywania palcem innym jakie rozwiązania są najlepsze. Na patologię, która zaczyna zżerać ZDM i tym samym Warszawę, zaczynają w końcu zwracać uwagę i inne media! Jak na dłoni widać, szczególnie po takich zachowaniach, że cierpliwość warszawiaków zaczyna się kończyć! Oby jak najszybciej!

 

O sprawie będziemy informować.

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *