UE chce narzucić Polsce adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Interweniuje Ordo Iuris.

Państwa, w których prawo krajowe nie zezwala na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, będą zmuszone do akceptowania takich adopcji i ignorowania w ten sposób własnego prawa powiązanego ściśle z wolą większości obywateli – alarmuje Ordo Iuris.

 

To niezgodne z polską konstytucją

We wrześniu 2020 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że „jeżeli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju”. W celu realizacji zapowiedzianych przez nią planów, KE ogłosiła właśnie rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem w sprawie uznawania rodzicielstwa między państwami członkowskimi.

Co istotne, na podstawie traktatów unijnych, prawo rodzinne materialne należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich – zwraca uwagę Ordo Iuris.

Wprowadzenie zmian postulowanych przez Ursulę von der Leyen w praktyce oznaczałoby, że dokonane przez pary jednopłciowe adopcje dzieci w krajach, których prawodawstwo przewiduje taką możliwość, miałyby być uznawane także w tych państwach UE, których prawo na to nie pozwala. „Ma to zostać osiągnięte zarówno przez wprowadzenie wspólnych zasad zgodności kolidujących ze sobą przepisów krajowych dotyczących prawa rodzinnego, jak i poprzez obowiązek uznawania przez kraje członkowskie wyroków odnoszących się do rodzicielstwa, wydawanych przez sądy innego państwa. Tym sposobem, UE mogłaby ingerować w materialne prawo rodzinne poszczególnych krajów (do czego nie ma żadnych uprawnień)” – ostrzega Ordo Iuris.

Zmiany, które zapowiada KE przewidują również wdrożenie tzw. opcjonalnego europejskiego certyfikatu rodzicielstwa. Miałby on stanowić formę alternatywnego dokumentu dotyczącego urodzenia, który znalazłby zastosowanie szczególnie wobec takich krajów jak Polska – przeciwstawiających się próbom ingerencji UE w wewnętrzne prawo.

Ordo Iuris opublikowało PETYCJĘ przeciwko tej decyzji EU/

za; Ordo Iuris

Portal Warszawski

 

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły