Saska Kępa i Mokotów to kolejne dzielnice ze strefami płatnego parkowania.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił rozszerzenie sppn o Mokotów i Saską Kępę.  Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetargi na wykonanie analiz i projektów dla obu obszarów.  Jesienią mają się odbyć konsultacje.

 

Polityka „dojenia” mieszkańców trwa

Konsekwentne dojenie mieszkańców w postaci strefy płatnego parkowania i zmiany zasad jej działania, to element szerszej polityki Trzaskowskiego. Celem tej polityki jest przede wszystkim wyrugowanie z Warszawy nadmiaru samochodów i wprowadzanie Agendy 2030, zgodnie z którą miasta europejskie wprowadzają zielony ład.

Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby mieszkańcy Warszawy, w przyszłości rezygnowali z samochodów i przerzucali się na transport publiczny i…rowery. Strefa ta nie spełnia swojej roli, gdyż po pierwsze została wprowadzona wbrew woli mieszkańców, po drugie jest sposobem na bogacenie się miasta, i wprowadzanie jeszcze większej społecznej kontroli.

Zapowiedź zmian w parkowaniu padła w 2019 r. i jest niestety konsekwentnie realizowana. Po raz pierwszy od kilkunastu lat zmieniły się stawki opłat oraz kar. Warszawska strefa płatnego parkowania, już i tak największa w Polsce, w ubiegłym roku została powiększona część Woli i Pragi-Północ, zaś od 6 września obejmie również Żoliborz i Ochotę. Tym samym strefa będzie liczyć już ok 52 tys. miejsc.

W planie kolejne obszary SPPN

To jednak nie koniec. Nadal są w Warszawie takie obszary, na których występuje wyraźny deficyt miejsc postojowych i których mieszkańcy apelują o wprowadzenie strefy płatnego parkowania – tak uważa Zarząd Dróg Miejskich.

Pierwszym z nich jest Saska Kępa wraz z okolicami. Obszar objęty analizą obejmuje tereny położone na zachód od dawnej rezerwy dla tzw. Trasy Tysiąclecia, a zatem Saską Kępę, Kępę Gocławską i zachodnią część Kamionka. Drugi obszar obejmuje Górny Mokotów (na północ od ul. Madalińskiego) i Dolny Mokotów (ograniczony ulicami Gagarina i Czerniakowską). Oba te obszary leżą bardzo blisko centrum i są dziś często wykorzystywane do parkowania bez opłat przez kierowców przyjeżdżających z dalszych rejonów miasta i aglomeracji. Równocześnie pracujemy również nad objęciem strefą części Pragi-Północ: okolic pl. Hallera i Szmulowizny, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców wyrażonym w konsultacjach społecznych w 2019 r.

 

 

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *