[TYLKO U NAS] Tak „aktyw” blokuje budowę Trasy Świętokrzyskiej. Publikujemy orzeczenie Sądu Administracyjnego❗❗

Nasz artykuł wzbudził ogromne zainteresowanie, dlatego też jako pierwsi publikujemy pełne orzeczenie sądu, który odpowiada na całkowicie błędne wnioski „aktywistów” ze Stowarzyszenia PSM Michałów (aktualnie zgrupowani Dla Pragi). Trzeba pamiętać, że dokończenie  budowy Trasy Świętokrzyskiej  na odcinku od ul.  Targowej do ul. Kijowskiej  jest absolutnie konieczne. Początki budowy to rok 2008 . Mija trzynaście lat i wciąż stoimy w miejscu.

 

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

24 listopada 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez praskich „aktywistów” na Inspektorat Ochrony Środowiska. Sprawa dotyczy środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, odcinek a – od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Tysiąclecia, odcinek b – od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 126/10, po rozpoznaniu skarg Stowarzyszenia A z siedzibą w W. i Stowarzyszenia B z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia […] września 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, skargi oddalił.

 

Z uzasadnienia wyroku wynika, że decyzją z dnia […] kwietnia 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie, określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, odcinek a – od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Tysiąclecia, odcinek b – od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej:

Decyzją z dnia […] września 2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołań od powyższej decyzji, uchylił pkt II.11 zaskarżonej decyzji i w to miejsce ustalił zapis: „Bazy budowy, miejsca poboru kruszyw budowlanych, miejsca magazynowania, przetwarzania i gospodarczego wykorzystania odpadów budowlanych, w tym ziemi z wykopów i gruzu budowlanego, które będą powstawały w trakcie realizacji przedsięwzięcia, lokalizować poza terenami objętymi obszarowymi formami ochrony przyrody, wymienionymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), a w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Pełna treść orzeczenia

Kliknij na screen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal Warszawski

zdj. SISKOM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.