Dziś ruszają konsultacje w sprawie Parku Skaryszewskiego! Nie daj sobie zabrać głosu!

Opublikowano właśnie miejscowy plan zagospodarowania dla Parku Skaryszewskiego. Pierwsze wrażenie jest takie, że na szczęście praktycznie cały Park objętą jedną kategorią przeznaczenia terenu, czyli są to tereny zieleni urządzonej. Nie ma jakichś dziwnych niespodzianek w środku w postaci wykrojenia jakichś odrębnych kategorii. Jeśli okaże się, że w projekcie uchwały są jakieś niepokojące fragmenty, to przygotujemy propozycje uwag do złożenia – komentuje Tadeusz Rudzki ze Stowarzyszenia Wiatrak.

Co zakłada plan?

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej.

Plan miejscowy rejonu Parku Skaryszewskiego dotyczy ok. 56 ha na Pradze Południe. Teren ten ograniczają:

  • linia brzegowa Jeziorka Kamionkowskiego – od północy,
  • ul. Międzynarodowa – od wschodu,
  • al. Waszyngtona – od południa,
  • al. Zieleniecka – od zachodu.

Na terenie, który jest objęty planem, znajduje się park. Ma on charakter krajobrazowy. Znajdują się w nim m.in. muszla koncertowa, obiekty sportowe, gastronomiczne, hotel i restauracja. Na terenie działa przepompownia ścieków Saska Kępa. Plan obejmuje także fragment al. Waszyngtona i ronda Waszyngtona.

 Głównym celem planu jest zachowanie charakteru Parku Skaryszewskiego, który ma służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Należy zadbać o duży udział zieleni wysokiej, średniej i niskiej, a także ochronę walorów zarówno zabytkowych, jak i przyrodniczych parku.

Konsultacje społeczne trwają od 16 kwietnia do 1 czerwca 2021 r.

 Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczasspotkania on-line.

Tu link; https://www.facebook.com/events/449163196384722/
  1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 

Uwaga! Mogą pojawic się problemy techniczne .Jeśli poniższy tekst bądź rysunek planu nie wyświetla się skorzystaj z tego linka do strony BIP i przejdź do załączników, gdzie znajduje się tekst i rysunek.

Tekst projektu planu miejscowego  

Rysunek projektu planu miejscowego 

 Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

  1. Porozmawiajmy:
  • na dyskusji on-line 28 kwietnia (środa) o godz. 17:00:

        na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

        na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

  •      na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartek 22 kwietnia  i we wtorek 27 kwietnia
  • w godzinach 13.00 – 16.00, a także w czwartek 6 maja w godzinach 15.00 – 18.00,  pod numerem 22 325 81 08
  1. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 1 czerwca 2021r.

 Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

za; http://architektura.um.warszawa.pl

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły