Dziś na sesji radni m.st. Warszawy przegłosowali rozszerzenie SPPN o Żoliborz i Ochotę.

Na dzisiejszej sesji Radni m.st. Warszawy przegłosowali rozszerzenie strefy płatnego parkowania o Żoliborz i Ochotę. Przyjęta uchwała zakłada również, że mieszkańcy zyskają nowy, lepszy abonament parkingowy. Zmiany, które stanowią kolejny etap nowej polityki parkingowej zapowiedzianej w 2019 r. przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, wejdą w życie 6 września.

Warszawa wzoruje się na Europie?

– Wzorem innych europejskich miast chcemy zmieniać nawyki transportowe mieszkańców poprzez rozszerzanie strefy płatnego parkowania. Porządek w tym zakresie robimy już od kilu lat, jednak kulminacja prac nastąpiła w ciągu ostatniego roku, a to dzięki dobrej współpracy ze stołecznymi radnymi. Tak jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, w ostatnim czasie udało się też uszczelnić system dzięki wprowadzeniu pojazdów e-kontroli. To ogromny projekt, który w znaczącej części sfinansowany został ze środków unijnych – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Parkomaty na Żoliborzu i Ochocie

Zarówno Żoliborz jak i Ochota od dłuższego czasu odczuwają negatywne konsekwencje rosnącej liczby samochodów i cierpią na znaczny deficyt miejsc postojowych. Ten brak jest widoczny przede wszystkim przy analizie kiedy, dla kogo i dlaczego brakuje miejsc postojowych.

W obu dzielnicach badania zapełnienia i rotacji miejsc pokazały przytłaczający udział osób przyjezdnych w ogólnej liczbie pojazdów parkujących (pojazdy „przyjezdne” były identyfikowane na podstawie tego, jak długo, jak często i o jakich porach parkowały na terenie dzielnicy). I to mimo pandemii, w i tak zaniżonych na korzyść mieszkańców warunkach.

Na Ochocie, ze względu na dogodną komunikację tramwajową i autobusową, obszary sąsiadujące z osiami transportowymi dzielnicy, tj. ulicami Grójecką, Żwirki i Wigury oraz Al. Jerozolimskimi, stają się „naturalnym” rezerwuarem parkingowym osób „uciekających” z płatnej strefy. Dodatkowym celem podróży są liczne obiekty akademickie.

W przypadku Żoliborza źródła problemu są dwa. Pierwsze to efekt zaniechania wprowadzenia SPPN wraz z oddaniem do użytku żoliborskiego odcinka I linii metra. Drugie to intensywna rozbudowa powierzchni biurowych, w szczególności na postindustrialnych terenach.

– Ostatni rok to czas intensywnych prac nad zmianami. Za nami kolejna uchwała regulująca strefę płatnego parkowania. Każda taka zmiana jest poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami. Zmiany w strefie to nie tylko pomysł na uporządkowanie parkowania, zapewnienie miejsc dla mieszkańców, ale również działania proekologiczne. Bardzo zależy nam, żebyśmy jako samorząd mieli możliwość wpływać na rozwój zrównoważonego transportu. To nie tylko wygoda dla mieszkańców, ale też to, co zostawimy dla przyszłych pokoleń – mówi Iwona Wujastyk, przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy.

W obu dzielnicach jesienią 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W spotkaniach zorganizowanych on-line oraz dyżurach telefonicznych udział wzięło blisko tysiąc osób, zaś nagrania ze spotkań zostały w trakcie konsultacji odtworzone 4 tysiące razy. Wpłynęło również ponad 1300 pism, e-maili i formularzy elektronicznych zawierających kilka tysięcy pytań i uwag do proponowanych rozwiązań. Wśród nich tylko kilkadziesiąt wyraziło bezwarunkowy sprzeciw wobec wprowadzenia SPPN. Poparcie dla rozszerzenia strefy wyrazili też radni obu dzielnic.

Abonament tylko dla płacących PIT w Warszawie

Zmiany dotyczyć będą również abonamentów parkingowych przysługujących osobom mieszkającym na terenie strefy płatnego parkowania. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, możliwość uzyskania abonamentu uprawniającego do bezpłatnego postoju ma przysługiwać tylko osobom rozliczającym podatek PIT w Warszawie. Chcemy w ten sposób zachęcić osoby zamieszkałe w stolicy do rozliczenia podatku w miejscu zamieszkania.

Ta zasada ma dotyczyć również kart N+ uprawniających osoby niepełnosprawne do parkowania za darmo w całej strefie. Osoby spoza Warszawy nadal będą mogły parkować bezpłatnie na wszystkich „kopertach”. Przychylamy się również do wniosków osób niepełnosprawnych i znosimy wymóg posiadania prawa jazdy do uzyskania karty N+. Ułatwi to opiekę nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie prowadzić auta.

 

Nowy, lepszy abonament

Poszerzymy też ofertę abonamentów mieszkańca. Aktualnie posiadacze abonamentu mogą parkować bezpłatnie na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zamieszkania. Przywilej ten, kosztujący zaledwie 30 zł rocznie, obejmuje kilka (maksymalnie 8) parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu.

 

 

Koszt nowego abonamentu obszarowego wyniesie 600 zł rocznie. Mieszkańcy będą mogli również pozostać przy abonamencie rejonowym, który będzie nadal wydawany na dotychczasowych zasadach. Każdy może zatem wybrać, która opcja jest dla niego korzystniejsza. To odpowiedź na liczne głosy mieszkańców, proponujących poszerzenie obszaru objętego abonamentem – by można było zostawić auto na nieco bardziej oddalonych, ale mniej obciążonych parkowaniem ulicach.

Zmiany wejdą w życie 6 września 2021 r. O abonamenty według nowych zasad będzie można wnioskować już w sierpniu.

 

 

za; ZDM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *