„Audiatur et altera pars”. List otwarty do Pani Aldony Machnowskiej – Góry, wiceprezydenta Warszawy, w sprawie lokalu Mediów Narodowych.