Przedwojenny bruk z tzw. „Placu Pięciu Rogów” należy zachować w tym miejscu i wpisać do ewidencji zabytków!

Już 3 marca 2021 roku pojawiła się  informacja, że podczas prac remontowych na tzw. Placu Pięciu Rogów, odsłonięto przedwojenny bruk. Warto przypomnieć, że to Portal Warszawski razem ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków dokonał wpisu na listę zabytków ok. 70 brukowanych ulic, rynsztoków, czyli pamiątek po starej Warszawie. W akcję zaangażowali się warszawiacy, którzy tak jak my, docenili wartość tej uświadamiającej kampanii. Dzięki tej akcji, warszawiacy mogą zachwycać się brukiem na ul. Ząbkowskiej.

Bruk należy zostawić w tym miejscu, i go wpisać do ewidencji zabytków!

Wiemy też, że bruk ujęty na zdjęciu, ma być zabezpieczony i wyeksponowany w miejscu, które zaproponuje Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków. Nas ta wizja kompletnie nie satysfakcjonuje, dlatego też wystosowaliśmy dziś rano w tej sprawie do biura Stołecznego Konserwatora Zabytków następującego maila;

Szanowny Michale, Szanowni Państwo

od paru dni media informują, że w miejscu remontu „Placu Pięciu Rogów”, odkryto bardzo duże fragmenty przedwojennego bruku. Byłem inicjatorem wpisywania warszawskiego przedwojennego bruku do ewidencji zabytku, dlatego też żywo jestem zainteresowany tym aby bruk z tej części miasta, został nienaruszony, i należycie go zabezpieczyć. Wszakże to żywa historia i pamiątka po starej Warszawie, która w tej części miasta ma swoją własną tożsamość i świadczy o historycznym założeniu miejsca. Dlatego wnoszę o przeprowadzenie prac zabezpieczających, i jak wspomniałem, wpisanie go do ewidencji zabytków.

W związku z zaistniałą sytuacją mam dwa jeszcze tylko dwa pytania:

1. Czy Biuro Stołecznego konserwatora wiedziało o tym, iż pod asfaltem będzie bruk, jeśli tak to dlaczego nie zostało to wzięte pod uwagę w czasie projektowania ulicy?

2. Kiedy można zacząć akcję wpisywania tego bruku do ewidencji zabytku?

Jutro też skierujemy maila z prośbą o zabezpieczenie granitowego bruku na ul. Szpitalnej, z prośbą o uzupełnienie o krawężniki z ul. Zgoda i sprzed Domu Towarowego Braci Jabłkowskich.

Daniel Echaust

Portal Warszawski

 
 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły