Jak zatrudniany był „aktywista” Robert B.❓❓ Mamy odpowiedzi z dwóch instytucji❗

W związku z pojawiającymi się kontrowersjami dotyczącymi „aktywisty miejskiego” Roberta Buciaka (przybysz ze Szczecina),  i jego dziwnych powiązań z warszawskimi urzędami, wysłaliśmy (nie tylko zresztą my) do Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, oraz do Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, maile z pytaniami o warunki zatrudniania tego miejskiego uzurpatora.

 

Kim jest Robert Buciak?

Robert Buciak jest gościem ze Szczecina, i ikonicznym przykładem jak ktoś, bez szkół i specjalistycznej wiedzy na temat tkanki miejskiej, staje się ważnym elementem miejskiej patologii, która tu w Warszawie, za rządów Trzaskowskiego osiąga apogeum. Buciak ukrywający się ostatnio pod jednym z miejskich profili, zrozumiawszy, że Plac Zabaw na Dolince Służewieckiej może być jego końcem, przycichł. Przypomnijmy, że ten uzurpator z Budżetu Obywatelskiego (który też bierzemy pod lupę) zrobił sobie sposób na zarabianie pieniędzy, ale i sposób na dewastację naszego miasta. Dlatego też wyciągamy go z kapelusza i pytamy dwie instytucje miejskie, na jakich warunkach był w nich zatrudniany.

Oto treść naszego maila

 
Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 61 Prawa dostępu do informacji publicznej, obejmującym uzyskiwanie informacji o działalności samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych jednostek organizacyjnych, jeśli wykonują one zadania władzy publicznej, a także jeśli gospodarują mieniem komunalnym, zwracamy się z oficjalnymi pytaniami dotyczącymi Państwa byłego pracownika, Roberta Buciaka.

 
1. Na jakich zasadach i w jakim okresie Robert Buciak był Państwa pracownikiem?
 
2. W jaki sposób został zatrudniony oraz na jakim stanowisku?
 
3. Czy przeprowadzano publiczny nabór lub konkurs na objęte przez Roberta Buciaka stanowisko?
 
4. Ilu na ogłoszenie/konkurs zgłosiło się kandydatów?
 
5. W jakim okresie Robert Buciak był zatrudniony?
 
6. Jakie Robert Buciak pełnił stanowisko i jaki posiadał zakres obowiązków?
 
7. Czym motywowano w Państwa Instytucji zapotrzebowanie na nowego pracownika?
 
8. Jakiego rodzaju prace – opracowania, analizy w czasie zatrudnienia wykonał Robert Buciak?
 
9. Prosimy o dokładne wyszczególnienie oraz kopie wykonanych zleceń/prac Roberta Buciaka.
 
10. Czy po ustaniu stosunku pracy stanowisko Roberta Buciaka zostało ponownie obsadzone?
 
 

Oto odpowiedzi

KLIKNIJ W DOKUMENT

 

 

 

 
 
 
My już mamy pierwsze wnioski, dlatego też nie odpuszczamy, i temat drążymy dalej…
 
 
Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły