Oto 3⃣ gotowce maile, które każdy warszawiak powinien wysłać do Zarządu Dróg Miejskich!

Należy się zastanowić czy tak lubiane i promowane przez „aktywistów” i przez Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, rozwiązania ograniczenia wjazdu dla zmotoryzowanych na ścieżki rowerowe są legalne. Otóż do 2019 roku (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) szerokość ścieżki rowerowej dla ruchu jednokierunkowego wynosiła 1,5 m a dla ruchu dwukierunkowego 2 m. Gdy na ścieżkę nie było miejsca, takiej ścieżki nie budowano. Nie można było również stawiać na ścieżce słupków.

To pierwszy gotowiec, który każdy mieszkaniec Warszawy może wysłać do ZDM

Proszę nic nie zmieniać tylko dokładnie w tej wersji tak wysłać. Ten mail dotyczy słupka ustawionego jak pokazuje to zdjęcie główne, profilowe, czyli na ścieżce rowerowej.

„W związku z brakiem skrajni drogowej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, Rozdział 12, Załącznik 1, poz. 5.2 oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – szerokość ścieżki rowerowej wraz ze skrajnią przy słupku powinna wynosić 2,52 cm a szerokość pomiędzy zewnętrzną krawędzią słupka a krawężnikiem 120 cm.

Zdjęcie i pomiar dokonano przy ul. …………… na wysokości budynku nr ………..

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Kto wykonał projekt organizacji ruchu w tym miejscu?
  2.   Kto zlecił ustawienie słupka ?
  3.   Kto odebrał wykonanie prace?
  4.   Czy jest odstępstwo od rozporządzenia?
  5.   Jeśli jest odstępstwo od rozporządzenia, proszę o przesłanie kopii tego dokumentu.
  6.   Proszę o przekazanie kopii książki objazdów wykonywanych przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg z tego miejsca z ostatniego miesiąca wraz z informacją czy w kartach objazdu uwzględniono wykazane nieprawidłowości.

Na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września2001 r. składam wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczących w/w pytań.

Tu na dole dwa kolejne gotowce też dotyczące słupków

Poniżej zebraliśmy dla Was dwa pierwsze gotowce, które też możecie słać do ZDM, w ich treści znajdziecie adresy mailowe do osób, którego tę treść powinny otrzymać. Pierwszy gotowiec poniżej ślecie w przypadku, kiedy widzicie, że ilość słupków ustawiona w jakimś miejscu budzi Wasze wątpliwości.

  1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2860083480932898&id=1413304982277429

Ten poniżej dotyczy umiejscowienie słupków na wjazdach do posesji, ustawionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn brak wystarczającej skrajni.

       2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2857131317894781&id=1413304982277429

Pamiętajcie, że muszą Wam odpowiedzieć, jeśli będą się migać, albo nie będziecie rozumieć odpowiedzi, koniecznie nas poproście o pomoc! Kolejna ważna informacja jest taka, że duża część słupków jest montowana przez dzielnice, nie ZDM, zatem jeśli ZDM Wam odpowie, że nie administruje tą ulicą, tej samej treści maile ślijcie do dzielnic miasta.

Niedługo weźmiemy się też za azyle, największe paskudztwa niszczące naszą Warszawę!

Zarząd Dróg Miejskich konsekwentnie niszczy Warszawę

Portal Warszawski jako pierwszy konsekwentnie od lat uświadamia warszawiaków i wskazuje na patologiczną politykę ZDM, jednostki budżetowej która zamiast drogi budować, remontować, zamieniła się w największego dewastatora warszawskich ulic. Tu kolejny jaskrawy przykład.

To ulica Egipska – główna arteria łącząca ul.Saską z ul.Bora Komorowskiego czyli Saską Kępę z Gocławiem. Właśnie w ramach destrukcyjnych działań ZDM zlikwidowano zatokę autobusową w kierunku centrum zwężając tym samym ulicę praktycznie do jednego pasa w każdą stronę . Na tym przystanku zatrzymuje się 7 autobusów dziennych i 3 nocne! Ludzie, to jest działanie NA SZKODĘ MIESZKAŃCÓW! Zamiast poszerzać tam gdzie to możliwe ulice żeby wyznaczać bus-pasy , ulice zwęża się żeby zarówno kierowcy samochodów osobowych jak i pasażerowie komunikacji miejskiej tkwili w korkach. Przecież to czysty absurd! Mało tego, wiele razy w ciągu dnia tą ulicą przejeżdżają karetki na sygnale do Centrum Krwiodawstwa. Czy one także będą musiały czekać w korkach za stadami autobusów w porannym szczycie?

albo takie kwiatki, i nikt nas nie przekona, że tam pracują ludzie zdrowi czy logicznie myślący

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły