9⃣9⃣ lat temu założono klub sportowy SKRA.

W latach 1923 -1939 Robotniczy Klub Sportowy „Skra” posiadał swój stadion przy ulicy Okopowej. Teren ten był darem Magistratu m. st. Warszawy, danym w użytkowanie wieczyste na cele sportowe. W wyniku zburzenia Warszawy w 1944 roku, Biuro Odbudowy Stolicy przeznaczyło zdewastowany stadion „Skry” na inne cele publiczne. W 1946 roku, w zamian utraconego terenu, BOS przekazało władzom R.K.S. „Skra” teren przy ul. Wawelskie.

Krótka historia Skry

      99 lat temu 17 grudnia 1921 roku po wojnie polsko-bolszewickiej, jako wyraz sojuszu robotniczo-studenckiego założono klub sportowy. Jego pełna nazwa brzmiała: Sportowy Klub Robotniczo-Akademicki. Pod koniec roku 1923, Skra otrzymała teren pod budowę własnego boiska oraz stadionu przy ul. Okopowej 43/47 w czworoboku ulic Okopowej i Mireckiego oraz cmentarzy żydowskiego i ewangelicko-augsburskiego, prace nad którymi zakończono 3 lata później, w 1926 roku. Po wojnie Skra utraciła teren przy ulicy Okopowej, jednak już w 1947 roku zreorganizowała swoją działalność, wymieniając pozostałości terenu na obszar u zbiegu ulic Żwirki i Wigury i Wawelskiej, gdzie przed wojną mieścił się stadion Warszawianki, a w czasie okupacji stacjonowała artyleria lotnicza.

źródło; wikipedia, dzieje.pl, fbc, NAC, Stolica.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *