Co dalej z Piekarnią Rajcherta??

We wrześniu br. Bouygues Immobilier uzyskał pozwolenie na budowę obejmujące rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku wraz z częściową rozbiórką dawnej piekarni Teodora Rajcherta. Ze względu na trwające postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków inwestor nie będzie mógł rozpocząć prac do dnia, w którym decyzja w sprawie wpisu stanie się ostateczna.

Tymczasem MWKZ rozpoczął procedurę wpisu do rejestru zabytków całego zespołu, a nie tylko dwóch elewacji jak dotychczas.

Miejmy nadzieję, że już niebawem Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytkówpodejmie decyzję o wpisaniu do rejestru całego obiektu, co pozwoli uratować piekarnię przed agresywną zabudową. Deweloper zamierza postawić na miejscu dawnej piekarni Rajcherta 5-piętrowy blok mieszkalny, pozostawiając z zabytkowego obiektu tylko dwie ściany elewacji frontowej.

Przedstawione w lutym wizualizacje inwestycji wzbudziły oburzenie wśród mieszkańców i miłośników Grochowa, a w ratowanie obiektu zaangażowali się konserwatorzy zabytków. Stołeczny Konserwator Zabytków złożył do MKiDN wniosek o unieważnienie wydanej w grudniu 2019 roku decyzji MWKZ pozwalającej na realizację inwestycji, gdyż w planie miejscowym ochroną objęty jest cały zespół budynków dawnej piekarni Rajcherta.

Tymczasem MWKZ rozpoczął procedurę wpisu do rejestru zabytków całego zespołu, a nie tylko dwóch elewacji jak dotychczas. Miłośnicy obiektu zorganizowali w Klubokawiarnia Kicia Kociadebatę na temat ratowania obiektu, na którą przyszło tak wiele osób, że ledwie zmieściły się w przygotowanej sali. Piekarnia Rajcherta jest ostatnim reliktem fabrycznej zabudowy i jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Grochowa. Na sąsiedniej działce trwa obecnie budowa bloku, która w podobny sposób wchłonęła piętrową kamieniczkę z 1904 roku.

za; Kamień i co? ratujemy warszawskie zabytki

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły