Grzechy główne 7 producentów szczepionek Covid-19

Publikujemy przedruk ze strony Stop The vaccine, przetłumaczony przez Polkę mieszkająca w USA. Na dole znajdziecie Państwo link do wersji anglojęzycznej. Redakcja nie utożsamia się z jego treścią, ale jesteśmy ciekawi Państwa opinii

 

„Odkrycie ludzkiego genomu było największą tragedią dla rodzaju ludzkiego”

 

Johnson & Johnson:

Brak przejrzystości (ale nadal sprzedaje) produkty powodujące raka. Promuje Agendę 2030 / Wielki Reset / Globalny komunizm (zrównoważony rozwój). Brak odpowiedzialności prawnej za skutki uboczne lub ofiary śmiertelne preparatów medycznych.

Pfizer:
Przekupuje organy rządowe i regulujące zatwierdzanie leków. Promuje Agendę 2030 / Wielki Reset / Globalny komunizm (zrównoważony rozwój). Brak odpowiedzialności prawnej za skutki uboczne lub ofiary śmiertelne preparatów medycznych.
Moderna:
Mistrzowie manipulacji zasobami. Promuje Agendę 2030 / Wielki Reset / Globalny komunizm (zrównoważony rozwój). Brak odpowiedzialności prawnej za skutki uboczne lub ofiary śmiertelne preparatów medycznych.
GlaxoSmithKline (GSK):
Winny największego w historii oszustwa związanego z lekami stosowanymi w opiece zdrowotnej. Promuje Agendę 2030 / Wielki Reset / Globalny komunizm (zrównoważony rozwój). Brak odpowiedzialności prawnej za skutki uboczne lub ofiary śmiertelne preparatów medycznych.
AstraZeneca:
Przekupuje lekarzy, urzędników, a nawet terrorystów. Promuje Agendę 2030 / Wielki Reset / Globalny komunizm (zrównoważony rozwój).
Brak odpowiedzialności prawnej za skutki uboczne lub ofiary śmiertelne preparatów medycznych.
Novavax (partnerzy z AstraZeneca): miliardy wchodzą do firmy, ale nic nie wychodzi. Promuje Agendę 2030 / Wielki Reset / Globalny komunizm (zrównoważony rozwój). Brak odpowiedzialności prawnej za potencjalne skutki uboczne lub ofiary śmiertelne preparatów medycznych.
Merck:
Manipuluje wynikami prób klinicznych promujących niebezpieczne leki na zapalenie stawów, powodujące tysiące zawałów serca. Promuje Agendę 2030 / Wielki Reset / Globalny komunizm (zrównoważony rozwój). Brak odpowiedzialności prawnej za skutki uboczne lub ofiary śmiertelne preparatów medycznych.

Nigdy w historii medycyny, ani podczas jakiejkolwiek wcześniejszej epidemii czy pandemii nie było nacisku na jednoczesne szczepienie całej światowej populacji! Nigdy w historii medycyny, nowatorska szczepionka wykorzystująca inżynierię genetyczną nie została z powodzeniem zastosowana na ludziach – szczepionka, która mogłaby nieodwracalnie zmienić nasze oryginalne sekwencje genów. Nigdy w historii medycyny, społeczność medyczna, nasz rząd ani FDA, organizacja zatwierdzająca szczepionki, nie zezwoliły na wprowadzenie szczepionki do obrotu i powszechne jej wydawanie bez pełnych i dokładnych badań oraz prób klinicznych, które zapewniłyby jej bezpieczeństwo.

Normalne ramy czasowe opracowania i przetestowania nowej szczepionki wynoszą od 5 do 15 lat. Poniższy wykres pochodzi bezpośrednio z witryny WHO i przedstawia przykład normalnych ram czasowych dla badań szczepionek. Pokazuje dziesięć lat produkcji i udoskonalania działającej szczepionki, bezpiecznej dla ogółu. Teraz porównajmy te ramy czasowe ze szczepionką Covid-19 na tym samym wykresie. Szczepionka Covid-19 jest wprowadzana niezwykle gwałtownie w porównaniu do tradycyjnych szczepionek. Jest to niepokojące, ponieważ ramy czasowe badań klinicznych są niebezpiecznie skrócone, co pozostawia społeczeństwo otwarte na krótko- i długoterminowe katastrofalne komplikacje zdrowotne i negatywne konsekwencje. Żadna sytuacja zdrowotna na świecie nie powinna pozwalać rządom i firmom farmaceutycznym na przełamanie tradycyjnych ram czasowych opracowywania leków bez solidnych testów, zwłaszcza gdy pandemia rzekomo pochłania zaledwie 0,1% do 0,5% istnień ludzkich. Wskaźniki śmiertelności związane z grypą sezonową były wyższe i wynosiły około 2,4% do 2,7%.” – tekst w całości cytowany.”

https://www.stopthevaccine.com/pg2.htm

za; Maria Pioch

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły