5⃣ grudnia 1867 roku urodził się Józef Piłsudski

Najwybitniejszy polski polityk w historii dwudziestego wieku, marszałek Polski,Naczelny Wódz i minister spraw wojskowych. Był niedoszłym lekarzem, studentem uniwersytetu w Charkowie z którego wyrzucono go za udział w demonstracjach studenckich. Aresztowany razem z bratem Aleksandrem w 1887 roku w wyniku podejrzeń o współudział w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra III odbył 5 letni wyrok na Syberii.

Życiorys Ziuka w pigułce

W 1892 roku powrócił do Wilna, gdzie ponownie zaangażował się w działalność polityczną. W 1893 roku wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. 6 lat pózniej ożenił się z ewangelicką rozwódką Marią Juszkiewiczową. W 1904 roku na zaproszenie władz japońskich wyjechał do Tokio,gdzie zabiegał o zakup broni potrzebnej do walki z zaborcami. 4 lata pózniej stworzył Związek Walki Czynnej-organizację,której celem było stworzenie kadr przyszłego Wojska Polskiego. W 1910 roku również z jego inicjatywy powstał we Lwowie i Krakowie Związek Strzelecki „Strzelec”.

W 1914 roku Piłsudski został dowódcą 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, a jeszcze w pazdzierniku tego samego roku na jego rozkaz utworzona została Polska Organizacja Wojskowa. W 1917 roku został szefem Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. 21 lipca 1917 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Magdeburgu.Zwolniono go 8 listopada 1918 roku z nadzieją, że zapobiegnie on rozszerzeniu się bolszewickiej rewolucji na zachód Europy. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu pełnię władzy, a następnie rozwiązała się. Piłsudski podjął rozmowy z Niemiecką Radą Żołnierską i zawarł umowę w sprawie ewakuacji wojsk niemieckich z Królestwa. 5 dni potem Piłsudski wystosował do rządów mocarstw sprzymierzonych notę w której poinformował o powstaniu Państwa Polskiego. 22 listopada 1918 roku , jako Tymczasowy Naczelnik Państwa objął najwyższą władzę w kraju. W marcu 1919 roku został Marszałkiem Polski,który pokierował Wojsko Polskie do zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej.

14 kwietnia 1923 roku Piłsudski otrzymał Krzyż Wielki Orderu „Virtuti Militari”, nadany przez prezydenta, na wniosek ministra spraw wojskowych i kapitułę orderu. 31 maja 1926 roku Sejm wybrał Piłsudskiego na urząd prezydenta RP, ten zrzekł się godności, wskazując kandydaturę prof. Ignacego Mościckiego, wybranego następnie przez Sejm. Jednak jeszcze w tym samym roku został Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych oraz aż do 1928 roku premierem. W 1935 roku zdiagnozowano u niego nowotwór żołądka. Zmarł 12 maja 1935 roku.

za; Historia Polski dzień po dniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *