WZYWAMY rzecznika prasowego Zarządu Zieleni, Panią ANNĘ STOPIŃSKĄ, o natychmiastowe ustosunkowanie się!!

W nawiązaniu do audycji Radia dla Ciebie w programie „Jest sprawa: protest mieszkańców przeciwko ingerencji w Dolinkę Służewską” z dnia 30.11.2020 wzywamy rzecznika prasowego Zarządu Zieleni, Panią Annę Stopińską, o natychmiastowe ustosunkowanie się do zadanych przeze nas pytań, które pozostały bez odpowiedzi i związanych z nimi kwestii.

NASZE PYTANIA

 1. Dlaczego Zarząd Zieleni, w ramach ogólnomiejskiego projektu pt. „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka” odstąpił od przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dla pozostałych lokalizacji??

(za opisem projektu: „Projekt będzie miał na celu wyłonienie 10 lokalizacji naturalnych placów zabaw oraz 3 lokalizacji ogrodów deszczowych na terenie m.st. Warszawy. Docelowe lokalizacje zostaną wybrane poprzez przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców i ich uzgodnieniu wraz z weryfikacją w terenie”.)
Przytoczony w piśmie z dnia 20.11.2020 argument Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, Pani Katarzyny Rymszy – Żuk, o odstąpieniu z przeprowadzenia ankiet wśród mieszkańców Warszawy z uwagi na krótki czas realizacji zadania (1 rok) jest całkowicie bezzasadny (patrz § 7. 1. pkt 2 UCHWAŁY NR XI/218/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego).

 1. Dlaczego Zarząd Zieleni, w ramach ogólnomiejskiego projektu pt. „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.stWarszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka” realizuje jedynie 6 placów zabaw z obiecanych 10 w pozostałych lokalizacjach?
 1. Jaki będzie koszt pozostałych 6 lokalizacji?

Kosztorys autora projektu (patrz https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19064?user=), zaopiniowany pozytywnie w ocenie karty merytorycznej przedstawia się następująco:

 1. Naturalne place zabaw – 10 lokalizacji (900 tys.):
 2. Dokumentacja projektowa: 40.000 zł.
 3. Realizacja: 830.000 zł.
 4. Utrzymanie: 30.000 zł.
 5. Naturalny plac zabaw Park Dolina Służewska (2 mln.)
 6. Dokumentacja projektowa: 150.000 zł.
 7. Realizacja: 1.750.000 zł.
 8. Utrzymanie: 100.000 zł.
 9. Ogrody deszczowe – 3 lokalizacje (100 tys.)
 10. Dokumentacja projektowa: 20.000 zł.
 11. Realizacja: 70.000 zł.
 12. Utrzymanie: 10.000 zł.

RAZEM: 3 mln.

Z informacji na stronie zamówień publicznych Zarządu Zieleni (patrz postępowanie 50/PN/2020 z dnia 09.09.2020) wynika, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 6 placów zabaw tę samą kwotę co na obiecanych 10 lokalizacji:

Część 1

Budowa naturalnych placów zabaw na terenie Małego Park przy ul. Bernardyńskiej, Zieleńcu przy ul. Dolnej oraz Skwerze Gwiazdy Polski – 400.000 zł

Część 2

Budowa naturalnych placów zabaw na Skwerze Alojzego Pawełka oraz dwóch naturalnych placów zabaw dla różnych grup wiekowych w Zieleńcu tzw. „Reduta Wolska” – 500.000 zł

Cena oferty złożonej przez firmę AG-Complex Sp. z o.o. to odpowiednio:

Część 1 – 542.121,05 zł

Część 2 – 540.430,16 zł.

Kwota wybranej oferty na wykonanie 60% z obiecanych mieszkańcom Warszawy 10 lokalizacji przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył i uwzględnił w UCHWALE NR XXIV/683/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok, na realizację 100% tej części projektu „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”.

Proszę o natychmiastową odpowiedź oraz rzetelne i precyzyjne odniesienie się do wszystkich powyższych pytań. W przeciwnym razie uznam działania Zarządu Zieleni za naruszenie założeń budżetu obywatelskiego oraz pogwałcenie przepisów Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Rażące naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zaufania obywatelskiego są tutaj oczywiste i mogą skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami.

Z poważaniem,

Mieszkańcy  osiedla Służew nad Dolinką

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *