Kamień węgielny pod rozbudowę Szpitala Bielańskiego wmurowany

Inwestycja, której koszt wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu Miasto Stołeczne Warszawa, a zakończenie prac jest planowane w 2023 r.

Rozbudowa Szpitala Bielańskiego

    W wyniku rozbudowy i modernizacji placówki, powstanie skrzydło szpitala o powierzchni blisko 10 tys. m² , a w nim zostaną uruchomione nowe oddziały takie jak nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizacją i oddziałami pooperacyjnymi, oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią), rehabilitacji oraz laboratorium. Dzięki łącznikowi z dwoma dźwigami łóżkowo-logistycznymi, dwoma dźwigami dla osób odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych, nowopowstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki. Powstanie również kondygnacja pomieszczeń technicznych.

    Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt realizowany w całości w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu 3D, powstający zgodnie z zasadami BIM – Building Information Modeling. Ten innowacyjny sposób projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją umożliwia na każdym etapie budowy dostęp do cyfrowego modelu 3D obiektu oraz platformy komunikacyjnej, co pozwala na zarządzanie pracami projektowymi, realizacyjnymi i prowadzeniem dokumentacji.

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. (lider) i Ed. Zueblin A.G., inwestorem jest m.st. Warszawa, inwestor zastępczy to Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

    Warto jeszcze dodać, że w tym roku Szpital Bielański obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Od początku działalności pracują tu najwyższej klasy specjaliści, lekarze, personel pielęgniarski, pomocniczy, pracownicy administracji. Dziękuję wszystkim pracownikom szpitala, za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie, za poświęcenie, które właśnie teraz zostało poddane tak trudnemu testowi, bo jak wiemy szpital to nie tylko budynek ale ludzie, którzy codziennie w nim pracują.

Ewa Malinowska – Grupińska

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły