Trybunał Konstytucyjny kończy prace nad uzasadnieniem wyroku, który uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją

Rzad zapowiada, że opublikuje wyrok TK, kiedy będzie gotowe uzasadnienie. Jest to niewytłumaczalne spowalnianie wprowadzenia ochrony życia. Tymczasem zabijane są kolejne dzieci. Dlatego pikietujemy przed Kancelarią Premiera – zapowiada Kaja Godek.


Trybunał nie publikuje wciąż uzasadnienia wyroku

Aby wyrok wszedł w życie, musi zostać opublikowany. Publikację planowano najpóźniej na 2 listopada 2020 r., jednak tak się nie stało. Żaden rząd nie może stawiać się w roli recenzenta wyroków TK i wstrzymywać zamieszczenia ich w Dzienniku Ustaw, nie istnieje też przepis, który pozwalałby publikację uzależniać od kwestii politycznych. Nie da się też tłumaczyć zwłoki oczekiwaniem na uzasadnienie wyroku, gdyż w Dzienniku Ustaw publikowane są wyłącznie sentencje wyroków.” – czytamy na stronie Fundacja Życie i Rodzina.

Jednak z Z informacji, do których dotarł portal wPolityce.pl wynika, że w Trybunale Konstytucyjnym kończą się prace związane z przygotowaniem uzasadnienia do głośnego wyroku TK z października, który uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją. To ważne dla rządu, który oczekuje na uzasadnienie, by opublikować orzeczenie w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego czeka rząd, który nie ma wątpliwości, że wyrok razem z orzeczeniem muszą zostać opublikowane.

Rada Ministrów stwierdziła, że obecna sytuacja „nosi znamiona stanu wyższej konieczności”

„Niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć społecznych wymaga przeanalizowania właściwej daty tej publikacji. Prezes Rady Ministrów nie może podjąć decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podjętego zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie nie istnieje regulacja zobowiązująca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretną liczbą dni lub datą” – czytam w stanowisku rządu.

W tym stanie faktycznym oraz prawnym Rada Ministrów wyraża przekonanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia. Wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego uzasadnienie, tego samego dnia – w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski” – dodała Rada Ministrów.

za; Fundacje Życie i Rodzina, wPolityce.pl

zdj. wikipedia

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły