Rondo Praw Kobiet coraz bardziej realne??

Upiera się przy tym Akcja Demokracja, która cały czas lobbuje w tej sprawie. „Elżbieta, inicjatorka apelu o nadanie skrzyżowaniu nazwy Rondo Praw Kobiet na stronie Nasza Demokracja, zbiera podpisy do piątku! Później doręczy je do Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, by nadać bieg zmianie nazwy” – czytamy na ich stronie.

Rondo Kobiet zamiast Rondo Dmowskiego?

    „Rondo Dmowskiego to jedno z głównych skrzyżowań w centrum stolicy. To tu w ostatnim miesiącu gromadziły się największe w Polsce, nawet 150 tysięczne protesty. Stało się ono świadkiem kolejnej odsłony walki kobiet o prawo do aborcji, do fundamentalnego prawa do decydowania o własnym życiu. W ostatnią sobotę, podczas kolejnego dnia protestów, aktywistki Strajku Kobiet powiesiły tablice z nową nazwą. Przez chwilę Rondo Dmowskiego było Rondem Praw Kobiet. Żądamy, by też formalnie i trwale stało się symbolem walki, trudu i dokonań kobiet

Elżbieta, inicjatorka apelu o nadanie skrzyżowaniu nazwy Rondo Praw Kobiet na stronie Nasza Demokracja, zbiera podpisy do piątku! Później doręczy je do Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, by nadać bieg zmianie nazwy. Podpisz i udostępnij apel! Niech Radni Warszawy dowiedzą się, czego od nich oczekujemy. Elżbieta w apelu przypomina im, że:

„Prawa nadane Polkom sto lat temu oraz te prawa, o które kobiety mieszkające w Polsce wciąż jeszcze niestrudzenie na co dzień walczą, są fundamentem współczesnej demokracji. Już czas, by uhonorować trud i walkę setek tysięcy kobiet z podziałami, przemocą, nierównością społeczną. W Warszawie jedynie 170 spośród 5471 obiektów miejskich nosi nazwę, która upamiętnia dokonania kobiet. Warszawa jako dynamiczne rozwijające się miasto europejskie może być prekursorką dobrej praktyki, symbolicznie honorując i upamiętniając walkę polskich kobiet o upodmiotowienie.

za; Akcja Demokracja

PW

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły