Powstaje nowy parking wzdłuż Al. Jerozolimskich

Zarys placu postojowego jest już widoczny, a jego podłoże w znacznej części zostało przygotowane pod ułożenie betonowej kostki i płyt ażurowych. Trwa budowa nowego parkingu wzdłuż jezdni Al. Jerozolimskich między ul. Spiską a pl. Zawiszy, który będzie liczył ponad 100 stanowisk.

Trwa budowa nowego parkingu wzdłuż jezdni Al. Jerozolimskich między ul. Spiską a pl. Zawiszy. Prace postępują bardzo sprawnie i dziś nie ma śladu po dziurawej nawierzchni placu, na którym funkcjonował wcześniej grodzony parking.

Ma być 103 miejsc postojowych

Zamiast ubytków dostrzec można wyrównany teren i ułożone krawężniki, które wyznaczają obszar nowego parkingu. Na razie wzrok przykuwa też kilka hałd ziemi, ale te pozostałości po przygotowywaniu podłoża w niedługim czasie powinny zostać usunięte. W następnej kolejności prowadzone będą prace brukarskie – po tym, jak podłoże w całości zostanie utwardzone.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem, nowy ogólnodostępny parking będzie liczył 103 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m. Do tego dojdą 4 „koperty” dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m. Parkowanie odbywać się będzie prostopadle. Wjazd i wyjazd z placu postojowego znajdą się od strony ul. Spiskiej. Drogi dojazdowe do stanowisk postojowych zostaną wykonane z kostki betonowej, a stanowiska – z ażurowych płyt zwanych eko kratką.

za; Zarząd Dróg Miejskich

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły