Dawny gmach Domu Dozorców będzie zabytkiem!

W dniu 30 listopada 2020 roku, Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu przesłało do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych dawnego Domu Dozorców na warszawskim Targówku. Obiekt zaskakuje swoją historią.

Szkoła, kino czy biblioteka publiczna? A może komunistyczny Urząd Informacji i Propagandy Oddział Bródno?

    „Z dostępnych źródeł wynika, że w listopadzie 1878 roku były skarb rosyjski nabył od Szpitala św. Ducha w Warszawie dwie działki o łącznej powierzchni 675, 983 ½ łokci kwadratowych za 6723 ruble i 60 kopiejek. Na rzeczonym terenie do dnia dzisiejszego znajduje się gmach wybudowany w latach 1926-1927 jako murowany, czterokondygnacyjny z elewacjami licowanymi cegłą cementową tzw. Dom Dozorców należący do Związku Zawodowego Dozorców Domowych i Służby Domowej (obecnie ul. Odrowąża 19 d. ul. Odrowąża 75). Budowa obiektu sfinansowana została ze składek warszawskich dozorców i pomocy domowych. Całkowity koszt budowy wyniósł około 1 600 000 złotych.

W 1928 roku Zarząd Miejski wydzierżawił gmach od Związku Dozorców. Przy głównym wejściu do budynku czynna była biblioteka publiczna, natomiast w piętrowej sali mieszczącej się na parterze północnego skrzydła (obecnie przebudowanej), w soboty i niedziele wyświetlano atrakcyjne filmy dla dzieci i młodzieży. Kino potocznie nazywane „Dziadówką” ze względu na bardzo niskie ceny biletów – 10 gr. Początkowo nie dysponowało krzesłami ani ławkami, filmy oglądano na stojąco, w późniejszym czasie wspierano się ławkami gimnastycznymi. Na III piętrze budynku mieściły się lokale mieszkalne. Od 1931 roku umieszczono w budynku szkołę podstawową oraz Miejskie Gimnazjum Męskie, które w roku szkolnym 1934/35 uzyskało status szkoły państwowej. Na terenie szkolnym znajdowały się: ogród, boisko z bieżnią i urządzeniami sportowymi, szlak spacerowy z altaną, pagórek i jeziorko.  W  roku szkolnym 1936/1937 szkoła obrała patrona – Leopolda Lisa-Kulę. W uroczystym nadaniu imienia szkole oraz poświęceniu sztandaru udział brał marszałek Edward Rydz-Śmigły, prezydent Warszawy Stefan Starzyński oraz rodzina Lisa-Kuli (matka, siostra i brat). „

cała historia obiektu tutaj: http://www.kolekcjonerzyczasu.pl/2020/11/30/dom

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły