CZY PRZEZ HISTORYCZNY MORYSIN MA PRZEBIEGAĆ GAZOCIĄG ⁉

Tę niepokojącą informację podał Wilanów Przyszłości. Radni Dzielnicy Wilanów Małgorzata Gabriel i Tomasz Kuszłejko dowiedzieli się, że PGNiG Termika SA chce wybudować w naszej dzielnicy wysokociśnieniowy gazociąg do EC Siekierki. 

Historia Morysina

    (…) Niewiele już takich siedlisk pozostało nad Wisłą. Skurczona przez wały przeciwpowodziowe przestrzeń zalewowa nie zajmuje już tak rozległych obszarów, jak wtedy, gdy rzeka cieszyła się nieskrępowaną wolnością. Poza wałami zaś różnorodne procesy związane z odcięciem zalewów, a także przekształcenia krajobrazu wywołane działalnością rolniczą i urbanizacyjną powodują, że dawne krajobrazy, które dla mieszkańców Wilanowa z czasów króla Jana III były tak oczywiste i naturalne – dla nas są zupełnie niezwykłe. Morysin jest właśnie takim wyjątkowym miejscem, gdzie mimo różnorodnych niekorzystnych czynników zewnętrznych, zachowało się bardzo cenne przyrodniczo siedlisko. O wielkiej wartości tego miejsca stanowią przede wszystkim ogromne ilości martwego drewna w różnym stanie rozkładu. Martwe drzewa stoją, leżą, niektóre są już tak stare, że prawie ich nie widać spod warstwy mchów. Takie miejsca to fantastyczne siedliska dla grzybów, a także owadów – drewnojadów, które z kolei są pokarmem dla ptaków. Nad gęstwiną podszytu i zwalonymi pniami dawnych leśnych gigantów, górują ogromne jesiony wyniosłe, topole białe i czarne. Dodatkowy walor krajobrazowy terenu stanowią Kanał Sobieskiego a także rozlewiska przy rzece Wilanówce okalającej rezerwat od strony wschodniej. (…)

                                           
                                           Rotunda w Morysinie

    (…) Za czasów Jana Sobieskiego w peryferyjnej, wschodniej części rezydencji wilanowskiej znajdował się zwierzyniec, gdzie król hodował daniele, a także polował i odbywał przejażdżki. W pierwszej ćwierci XIX wieku Stanisław Kostka Potocki wraz z żoną Aleksandrą założyli na tym terenie romantyczny park. Nazwa Morysin pochodzi właśnie od imienia wnuka Stanisława Kostki Potockiego – Maurycego.  W tym okresie powstał tu między innymi pałacyk w formie piętrowej rotundy nawiązującej do świątyni Herkulesa na Forum Boarium w Rzymie, z parterowym pawilonem i tarasem. Z pierwszej połowy XIX wieku pochodzi domek dozorcy z niewielką wieżyczką i kamienną pergolą. W głębi parku, za czasów Potockich, znajdowało się Oraculum – kamienna figura Dionizosa umieszczona na okrągłym stylobacie między dwiema kolumnami związanymi architrawem. Z połowy XIX wieku pochodzi również drewniana Gajówka zaprojektowana przez Lanciego, która w dobrym stanie zachowała się do dnia dzisiejszego. Reszta budowli parkowych znajduje się obecnie w ruinie.

    W związku z faktem, iż teren ten jest tak wyjątkowy, w 1973 r. park Morysin został wpisany do rejestru zabytków. Od 1994 r. park jest częścią ustanowionego przez prezydenta RP pomnika historii. Rezerwat przyrody został utworzony na tym obszarze w 1996 r. Dnia 3 września 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Morysin. Akt ten wszedł w życie 19 września 2014 r.” (www.wilanow-palac.pl)

Planowana Inwestycja w Morysinie?

    Był on planowany od lat, dlatego we wschodniej części Wilanowa była przewidziana rezerwa na budowę. Niestety inwestor chce zbudować gazociąg w innym miejscu. Ma on być budowany na terenach SZALENIE WAŻNYCH PRZYRODNICZO, KULTUROWO DLA DZIELNICY WILANÓW – czytamy na stronie.

W szczególności chodzi o Rezerwat Przyrody Morysin, rzekę Wilanówkę, jeziorka Pod Morgami, Lisowskie.

Odebraliśmy te plany z bardzo dużym niepokojem. Przygotowaliśmy w związku z tym projekt stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów, który wysłaliśmy do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów, w którym radni wilanowscy mogliby wyrazić sprzeciw wobec inwestycji planowanej w tym miejscu. Chcemy też uzyskać dalsze szczegółowe wyjaśnienia. Nie rozumiemy przyczyn nie brania pod uwagę przez inwestora obszaru rezerwy celowej na gazociąg. Nie chcemy by zniszczeniu uległy tak cenne obszary jak rezerwat, czy dzika rzeka Wilanówka.

DIALOG JEST NAJWAŻNIEJSZY

    CO WAŻNE – W TAK ZASADNICZYCH KWESTIACH KONIECZNY JEST DIALOG Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ, WYMAGANE SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE. TAKICH INWESTYCJI NIE MOŻNA NARZUCAĆ BEZ ROZMOWY. W PRZECIWNYM RAZIE TO NARUSZANIE PRAW NAS MIESZKAŃCÓW. NIEDOPUSZCZALNE JEST W PAŃSTWIE PRAWA PROCEDOWANIE TAKICH KWESTII Z POMINIĘCIEM NASZEGO GŁOSU, SZCZEGÓLNIE, ŻE INWESTYCJA TA MOŻE NARUSZYĆ DOTYCHCZASOWE ZASOBY ŚRODOWISKOWE, KULTUROWE, GODZIĆ W DZIEDZICTO KULTUROWE DZIELNICY WILANÓW.

Mieszkamy w pięknej, dzielnicy, często jeszcze niesamowitej przyrodniczo, a WILANÓW PRZYSZŁOŚCI TO WILANÓW, KTÓRY SZANUJE ZIELEŃ, ŚRODOWISKO, REZERWATY. – apelują radni.

Poniżej pokazujemy mapy dla proponowanego przebiegu gazociągu oraz dla wiele lat temu poczynionych rezerw.

Mapy:
1. Planowany przebieg gazociągu (rezerwa):


2. Obecny plan inwestora PGNiG Termika SA

za; Wilanów Przyszłości

www.wilanow-palac.pl

zdj. fotopolska.eu

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły