„Podpisaliśmy umowę na rozbudowę spalarni na Targówku’ – R. Trzaskowski

15 października tego roku Portal Warszawskie informował o tym swoich czytelników, że Rada Miasto Stołeczne Warszawa zdecydowała, iż powstanie w końcu spalarnia śmieci na Targówku! To bardzo ważny krok, bo pozwoli stolicy uniezależnić się od firm zewnętrznych. Nowa spalarnia, oprócz utylizacji śmieci, będzie też produkowała energię cieplną dla miasta i mieszkańców – pisał Michał Olszewski (portalwarszawski.com.pl).

Dlaczego rozbudowa spalarni jest tak ważna?

    O konsekwencjach i zaletach inwestycji pisze Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

To przełomowy dzień. Wchodzimy na ostatnią prostą trwającego od wielu lat – dokładnie od 2009 roku – procesu. Podpisaliśmy umowę na rozbudowę spalarni na Targówku. Rozbudowę, której skala jest ogromna – po zakończeniu prac spalarnia zwiększy swoją przepustowość aż 7-krotnie (z 40 ton/rok do ponad 300 ton/rok) i będzie największą tego typu instalacją w Polsce. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2023 r.

Dlaczego rozbudowa spalarni jest tak ważna? Przede wszystkim dlatego, że Miasto Stołeczne Warszawa, zyskując nowe moce przerobowe do zagospodarowania odpadów, znacząco zmniejszy swoją zależność w tej kwestii od podmiotów komercyjnych. Miejski zakład będzie odpowiadał za zagospodarowanie ok. 30% całego strumienia odpadów miejskich, w dodatku tych najtrudniejszych i najbardziej kosztownych do przetworzenia. To znaczy, że te odpady nie będą musiały być przetwarzane czy przechowywane przez podmioty prywatne, które pobierałyby za to dodatkową opłatę. A kiedy spadną koszty dla miasta, możliwe będzie też zmniejszenie opłat dla mieszkańców. I to jest jeden z kluczowych celów, które nam przy tej inwestycji przyświecają.

Niezwykle istotne jest też wykorzystanie takich technologii, które będą możliwie neutralne dla środowiska i okolicznych mieszkańców, a także pozwolą na jak najefektywniejsze wykorzystanie odpadów jako surowca. Wszystkie te cechy będzie spełniać rozbudowana instalacja na Targówku.

Budynek będzie energooszczędny i zwieńczony zielonym dachem, dzięki któremu możliwe będzie zbieranie wód opadowych. Przed wydostawaniem się zapachów na zewnątrz chronić będzie szczelny bunkier do przechowywania odpadów oraz nowoczesne, wypełniające restrykcyjne wymogi ochrony środowiska technologie oczyszczania spalin.

Rozbudowana spalarnia zasili też stołeczną sieć ciepłowniczą i elektryczną. Ilość wytwarzanego ciepła i energii w skali roku odpowiadać będą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

W dobie wprowadzonego przez rząd totalnego chaosu na całym rynku gospodarowania odpadami każda dobra informacja jest na wagę złota. Informacja o tym, że rozbudowa spalarni na Targówku wchodzi w fazę realizacji, jest informacją świetną, bo pozwoli nam jako stołecznemu samorządowi odzyskać realny wpływ na rynek i ceny, a w efekcie – dać ulgę domowym budżetom mieszkańców.

za; Rafał Trzawskowski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły