Komu i dlaczego przeszkadza nazwa Rondo Jasnogórskie ?

Aleja  Krakowska  jest  jedną z   arterii  wylotowych  z  Warszawy  na południe Polski  zwłaszcza  do  Krakowa,  Katowic  i  Wrocławia. Tradycyjnie  w  miarę możliwości  ulice  noszą  nazwy związane  z  miejscowościami  do  których prowadzą.  Dowodem  tego  jest ulica  Grójecka,  której przedłużeniem  jest  Aleja Krakowska.  

To historia i tożsamość naszego miasta

    Od  roku  1711  tym szlakiem przechodzi  Piesza Pielgrzymka  do  Częstochowy  na  Jasną Górę.  W roku  2011  Piesza Pielgrzymka przechodziła  trzechsetny  raz.  W roku  1982  była obchodzona rocznica  600-lecia Jasnej Góry. Sześćdziesiąta rocznica Ślubów Jasnogórskich w roku 2016  jest także jedną z ważnych  duchowych okoliczności w dziejach Narodu  Polskiego. Powszechnie  znaną  jest obrona  Jasnej Góry  podczas potopu szwedzkiego. Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński  mówił  że   jest to  Jasna Góra  Zwycięstwa. Wszystkie wskazane zdarzenia i okoliczności świadczą o niezwykłości tego miejsca jakim jest Jasna Góra  na mapie Polski.

Powiększ

    Nadanie nazwy Rondo Jasnogórskie  miałoby   więc charakter  zarówno kulturotwórczy jak też aspekt historyczny  i  patriotyczny. W dziełach  wielu pisarzy,  poetów i  różnych twórców występuje opis Jasnej Góry lub nawiązanie do jej  religijnego znaczenia.  Pełna informacja dotycząca  Jasnej Góry miałaby znaczenie dydaktyczne dla przyszłych pokoleń  Polaków  i  obywateli innych państw przemierzających ten szlak.  Dodatkowym uzasadnieniem jest  też  fakt bliskości  Lotniska  Okęcie , które odtąd  mogłoby się  kojarzyć także z proponowaną  nazwą ronda.  Rok  2016,  w którym obchodziliśmy   1050  rocznicę  Chrztu  Polski,   był    dobrym  czasem dla upamiętnienia  znaczenia  Jasnej Góry  w dziejach naszego Narodu.  

Powiększ

    W roku 2017 obchodziliśmy  Jubileusz  300-lecia  koronacji  Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Stulecie Objawień Fatimskich  jest znakiem że  Jasna Góra też zasługuje na wyróżnienie.  W roku 2018 w rocznicę Odzyskania Niepodległości  też  zabrakło odwagi aby nadać tę nazwę Rondo Jasnogórskie. Wśród czynników przemawiających   także za  nadaniem tej nazwy jest wzięty  z przeszłości  fakt  nadania  nazwy znajdującej się w pobliżu  niewielkiej  ulicy Wolborskiej, ze względu  na położenie w południowej części Warszawy niedaleko arterii  w  kierunku Wolborza  (znajdującego  się  na trasie katowickiej do Częstochowy).  Należy zaznaczyć że przy użyciu nowoczesnych  technik oświetleniowych  można  by  temu  miejscu nadać szczególne znaczenie  w  godzinach nocnych poprzez „rzeźbienie  światłem” co dodatkowo  rozsławiłoby to miejsce, stając się w przyszłości inspiracją dla  twórców,  zdolnych połączyć  słowotwórcze  znaczenie  nazwy ronda  i symboliki  miejsca którego dotyczy  wraz   bukietem barw światła  i  wystrojem kwiatowym.

Dlaczego jest taki opór przeciwko nadaniu  nazwy  RONDO JASNOGÓRSKIE ?  

    Rada Dzielnicy Włochy  m. st. Warszawy już dwukrotnie występowała (w roku 2013 i 2016) w  tej sprawie.  Przecież można  by nazwać np.  Węzeł Jasnogórski. Jest przecież Węzeł Opacz, Węzeł  Lotnisko….  Nie potrzeba  wydawać żadnych pieniędzy poza  nowymi tablicami. Mimo poparcia prawie całej Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy nazwa „Rondo Jasnogórskie” nie uzyskało akceptacji przez Komisję  ds. Nazewnictwa m.st. Rady Warszawy. Dlaczego? Słyszałem komentarz że jest to rondo dwupoziomowe i powinno mieć nazwę która byłaby  jednoznaczna i nie wprowadzała w błąd. Osobliwa jest to argumentacja. Na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej/Hynka/Łopuszańskiej jest od dawna dwupoziomowe rondo Jerzego Wojnara. Skrzyżowanie  Al. Jerozolimskich/Łopuszańskiej/Kleszczowej jest trójpoziomowe i nazwane Rondem Ronalda Reagana. Nie słyszałem o złym oznakowaniu tych miejsc. Rzekomo dla tej nazwy powinno być bardziej dostojne miejsce. Czekamy więc na „lepsze czasy” lub na kolejną rocznicę. Może rocznica  Cudu na Wisłą w 1920 roku  będzie  właściwa ? Trudno  udzielić odpowiedzi na postawione pytanie i jeszcze  trudniej  wyśledzić  światłe zamysły wymienionej Komisji ds. Nazewnictwa. Wkrótce  będą wybory. Warto zapytać zwłaszcza  tych kandydatów do Rady m.st. Warszawy z układu aktualnie rządzącego tamże, którzy starają się  o reelekcję: dlaczego odrzucali tradycję i pogardzali historią Polski nie troszcząc się o nadanie  nazwy „Rondo Jasnogórskie„? Teraz jest właściwy czas na stawianie  takich pytań. Po wyborach może być za późno.

Janusz Wojdalski, inicjator i pomysłodawca pomysłu

Portal Warszaswki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *