Szkoła zbudowana za Starzyńskiego lśni nowym blaskiem.

Pięć lat temu Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta powierzył pracowni BEMM Architekci zaprojektowanie przebudowy kompleksu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ulicy Różanej w Warszawie.

To projekt samego Żurawskiego, architekta współpracującego z rodziną Wedlów

Szkołę powszechną przy ul. Różanej wybudowano w latach 1935-1937, w ramach programu opracowanego za prezydentury Stefana Starzyńskiego i obejmującego realizację sieci szkół miejskich. Szkoła według projektu architekta Juliusza Żurawskiego była obiektem w stylu modernistycznym, powstałym na zagłębionym terenie o zróżnicowanym planie i bryle. Mieściły się tu trzy szkoły powszechne. Przypomnijmy, że Juliusz Żurawski jest twórcą kamienicy Wedla przy ul. Puławskiej, i Szklanego Domu przy ul. Mickiewicza.

Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku do stosunkowo niezniszczonego budynku dobudowano nowe skrzydło.  Od 1971 roku mieściła się tu Szkoła Specjalna nr 111 kształcąca  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. To była kontynuacja Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (PIPS) założonego został 12 czerwca 1922 roku w wyniku połączenia Seminarium Pedagogiki Specjalnej (powołane przez Marię Grzegorzewską na wzór Międzynarodowego Fakultetu Pedologicznego w Brukseli, początkowo jako roczny Kurs Pedagogiki Specjalnej, a w 1920/21 r. jako roczne Seminarium) i Instytutu Fonetycznego, kierowanego przez Tytusa Benniego. 

Stojąc na ul. Różanej 22/24, przed frontem szkoły, można już podziwiać trójkolorową niezwykle oryginalną dekorację. Przedstawiono na niej wizerunek syrenki warszawskiej i napis informujący o przedwojennym patronie szkoły.

1 września 2000 roku w wyniku reorganizacji powołano Zespół Szkół Specjalnych nr 9, zaś od 2004 roku nr 99. W skład ZSS nr 99 wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 i Gimnazjum Specjalne nr 135.W 2004 roku Zespół Szkół Specjalnych nr 99 otrzymał imię wielkiego Polaka Stefana Starzyńskiego. Od 1 września 2017r. w wyniku reformy oświaty Zespół przekształcił się w Szkołę Podstawową Specjalną nr 111 im. Stefana Starzyńskiego.

Sgraffito w szkole na Różanej jest znowu takie jak przed wojną

W czasie trwającego remontu prowadzonego przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta udało się odsłonić dawne fragmenty napisu, które pozwoliły na pełną rekonstrukcję sgraffita. – informuje stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki.

Modernistyczna syrenka ma rozwiane włosy i unosi się na falach, a napis informuje: „Szkoła powszechna im. Generała Juljana Stachiewicza”. W prawym górnym rogu dekoracji znajduje się okrągła odznaka I Brygady Legionów Polskich. Patron szkoły był legionistą, generałem brygady Wojska Polskiego oraz historykiem wojskowości.

Konserwatorom udało się przywrócić dekoracji jej oryginalny wygląd i pokazać w pełni urodę tego trójbarwnego sgraffita. Było to możliwe dzięki usunięciu wtórnych warstw tynku, położonych po II wojnie światowej na znacznych fragmentach dekoracji. Wizerunek syrenki i litery oczyszczono z zabrudzeń, wykonano konieczne uzupełnienia a miejscami rekonstrukcję. Na szczęście część napisu oraz przedstawienie odznaki nie zostały trwale zniszczone, ale przysłonięte w sposób umożliwiający ich ponowne wyeksponowanie.Rekonstrukcji sgraffita wykonał zespół konserwatorów: Pavol Pokorny, Maria Pokorna, Cristobal Calaforra-Rzepka.

We wnętrzu szkoły, w jednej z klatek schodowych, nadal prowadzone są prace konserwatorsko-restauratorskie przy drugim sgraffitowym przedstawieniu syrenki. Wykonali go w czasie budowy szkoły uczniowie Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych – artystycznej szkoły zawodowej, utworzonej w 1920 r.

PW, Urząd Miasta, PropertyDesign,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *