W 2021 roku ZDM LIKWIDUJE OGRÓDKI PRZY WASZYNGTONA!

     Taką informację przekazała wspólnota działek ROD Energetyk – Górnik – Nauczyciel EGN.

    W BIP ukazał się dokument, z którego dowiadujemy się, że nadal ZTM ma zadanie „utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych.” Co się kryje pod tym hasłem? Wszystko jasne! ZDM BĘDZIE ZABIERAŁ NAM DZIAŁKI- grzmią działkowcy

Jakie plany?

    „W 2021 r. planuje się uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, prowadzenie działań związanych z POZYSKANIEM TERENU POD INWESTYCJĘ, wybór wykonawcy prac projektowych i ich rozpoczęcie.”
Wcześniej działkowcy pisali  do dwu Komisji Rady Warszawy. 

„Szanowni Państwo,
W związku z planowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy (druk nr 1312 – https://bip.warszawa.pl/…/A373861F-68E6-4925-BE8A-ABD4289F4…) jako mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe pragniemy wyrazić swój komentarz wobec zadania nr 1.3.2.9 pt. „Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych” przypisanego do Zarządu Transportu Miejskiego.

1. Po pierwsze chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na niepokojącą sytuację dotyczącą terenów nad Kanałem Wystawowym. Otóż jest to teren pozbawionym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż Urząd Miasta wstrzymał jego uchwalenie. Ponadto jest to teren cały czas objęty roszczeniami dekretowymi. W sytuacji gdy zdecydowano o opóźnieniu budowy tramwaju na Gocław (cofnięto dofinansowanie UE, a środki przeznaczono na zakup autobusów), a teren pozostaje objęty roszczeniami i nie ma planu zagospodarowania, wydaje się, że likwidowanie w tym miejscu ogrodów działkowych byłoby decyzją skrajnie lekkomyślną. W najgorszym scenariuszu doprowadzić może bowiem do następującej sekwencji zdarzeń:
a. Likwidacja ogrodów działkowych w pasie nad Kanałem Wystawowym.
b. Przejęcie gruntu przez podmioty zgłaszające roszczenia lub też sprzedanie terenu przez Urząd Miasta.
c. Wydanie w tym miejscu „warunków zabudowy” (już wcześniej podejmowane były próby ułatwienia dostępu do tego miejsca poprzez poprowadzenie drogi publicznej w poprzek ogrodów działkowych!).
Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się przeznaczaniu jakichkolwiek środków dla Zarządu Transportu Miejskiego w celu „utworzenia terenów zieleni publicznej” w tym miejscu, ponieważ rozumiemy doskonale, że chodzi tutaj o likwidację ogrodów działkowych. Zwracamy przy tym uwagę, że istniejące tam ogrody są otwarte – działkowcy codziennie otwierają swoje furtki i jako mieszkańcy mamy prawo tam spacerować. Zatem wydawanie ponad dziesięciu milionów złotych na tworzenie tam terenów zielonych jest działaniem pozbawionym jakiegokolwiek sensu.
2. Po drugie – uprzejmie prosimy o wskazanie jakiegokolwiek przykładu na terenie m.st. Warszawy, gdzie doszło do „utworzenia terenów zieleni publicznej” przez Zarząd Transportu Miejskiego, a także wskazanie na podstawie jakich przepisów i dokumentów jednostka ta miałaby podejmować się takiego zadania.

    Jeżeli chcą Państwo podjąć korzystne działania dla tego terenu, to chcielibyśmy przedstawić właściwą propozycję – należy po prostu w tym miejscu uchwalić zgodny ze Studium miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „dla ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej cz. II”. Będzie to wielka sprawa dla całej naszej dzielnicy, nadto działanie zgodne z oczekiwaniem lokalnej społeczności, wielokrotnie formułowanym choćby przez lokalną radę osiedla (Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy).

W związku z powyższym oczekujemy, że nie tylko nie wydadzą Państwo pozytywnej opinii dla tych wydatków po 2020 roku, ale wręcz, że zadanie przyznane ZTM-owi zniknie z WPF.

Poniżej wpis do BIP

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe

za: https://www.facebook.com/rod.egn

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *