[ZDJĘCIA] Dlaczego trzeba bronić Dolinki Służewieckiej❓❓

    „Muszę jeszcze raz odnieść się do walorów Dolinki Służewieckiej. Chodzi o ptaki. W Raporcie Bioblitz dot. Dolinki z 2019 r. (OTOP+ZZW) zawarty jest znamienny tekst (dużymi literami – HŻ):


    Niewiele jest parków w formie doliny rzecznej i o tak zróżnicowanej mozaice siedlisk. POTOK Służewiecki, przepływający przez park, STAWY z dość rozległymi trzcinowiskami oraz same TRZCINOWISKA stwarzają IDEALNE warunki dla PTAKÓW ZWIĄZANYCH Z WODĄ (np. kokoszka, łyska, krzyżówka, trzciniak, łozówka). ZADRZEWIENIA, które można podzielić na topolowe, wierzbowe i grądowe stwarzają odpowiednie środowisko dla np. pełzaczy, wron siwych, grzywaczy, bogatek czy modraszek. Pozostałości sadów i ogródków zasiedliły pleszki, sikory, kwiczoły, kapturki, piegże. PARKOWE TRAWNIKI stanowią miejsce żerowania dla srok, wron, szpaków, mazurków i wielu innych. Sąsiedztwo osiedla zapewnia alternatywne źródło pokarmu w postaci odpadów organicznych lub umyślnego dokarmiania przez ludzi. Najprawdopodobniej to właśnie te czynniki przyczyniają się do tego, że AWIFAUNA LĘGOWA Dolinki Służewskiej charakteryzuje się WYSOKIM BOGACTWEM GATUNKOWYM oraz dość wysokimi zagęszczeniami na tle innych parków (112,2 pary/10 ha (Hayatli 2017).

    Mając na uwadze bogactwo ornitofauny parku, zaleca się ZACHOWANIE JEJ JAK NAJBARDZIEJ NATURALNEGO CHARAKTERU, zarówno w częściach otwartych, jak i zadrzewionych. Zróżnicowanie siedlisk zapewnia odpowiednie warunki bytowe w parku i nie zaleca się ich upraszczania poprzez np. sadzenie drzew w miejscach odsłoniętych. Należy opracować taką koncepcję jego zagospodarowania, która pozwoli na zachowanie mozaiki środowisk oraz różnorodności gatunkowej flory i fauny.

Wszelkie prace ogrodnicze (usuwanie drzew, gałęzi, koszenie) powinny być wykonywane poza okresem lęgowym ptaków, czyli od 16 października do końca lutego (koszenie w połowie lipca, lub jego zaniechanie aż do jesieni). Zaleca się koszenie jedynie fragmentów trzcinowisk, a nie całości.”. No i co tu więcej dodać?!!!

Kapturka na kwitnących drzewach owocowych

DOLINKA MA POZOSTAĆ W STANIE TAKIM W JAKIM JEST TERAZ, bez placów zabaw dla dzieci!!!

Hanna Żelichowska, Przyjaciele Dolinki – mieszkańcy przeciwko budowie placu zabaw

PAMIĘTAJCIE O SOBOTNIM SPACERZE

PW

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *