Osoby LGBTiQ objęte zostaną pierwszą kompleksową strategią na rzecz równości na lata 2020-2025 przygotowana przez UE.

    Dziś przypada Dzień Tolerancji. 3 dni temu Komisja Europejska zaprezentowała pierwszą kompleksową strategię na rzecz równości osób LGBTiQ na lata 2020-2025 – pisze na swojej stronie Głos Pokolenia.

    Według badań UE, w 2019 roku 76% Europejczyków zadeklarowało, że popiera uzyskanie równych praw przez lesbijki, gejów i osoby biseksualne. W tym samym roku jednak aż 43% osób LGBiTQ doświadczyło dyskryminacji. W 2012 było to 37%.

  • Komisja zakłada, że pieniądze unijne będą mogły być przeznaczone na inicjatywy mające na celu walkę z przemocą wymierzonymi personalnie w osoby LGBTIQ.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa tejże społeczności, planuje wystąpić z inicjatywą rozszerzenia wykazu przestępstw Unii Europejskie o przestępstwa z nienawiści oraz mowę nienawiści. Podkreśla, że problem ten dotyczy osób LGBTiQ w większym stopniu.Deklaruje, że wnikliwie spojrzy na kwestie zatrudnień. Oceni, jakie przepisy należałoby wprowadzić, by zapewnić ochronę przed dyskryminacją. Będą one w szczególności dotyczyły wzmocnienia organów ds. równości. Ciekawym rozwiązaniem jest natomiast plan, by wykorzystać sztuczną inteligencję, co miałoby prowadzić do ograniczenia ryzyka uprzedzeń wobec osób LGBTIQ.
  • Nie pozostaje też obojętna na problem nieuznawania więzi rodzinnych w krajach UE. Przedłoży inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

    Komisja Europejska zachęca też państwa członkowskie, by tworzyły lokalne projekty, które miałyby uzupełniać strategię unijną i czynić ją dostosowaną do potrzeb konkretnych społeczności. Czy jest cień szansy, że Polska się zaangażuje?

za: Głos Pokolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *