Ile teraz zapłacimy za odbiór odpadów? Podajemy pełne dane

   A przedstawił je wczoraj popołudniu wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski, który jest odpowiedzialny między inny za politykę śmieciową w naszym mieście.

     Coraz więcej miast w Polsce wprowadza nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, niestety #Warszawa również do nich dołącza. Jest to skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Decyzje rządu drastycznie wpłynęły na zwiększenie kosztów zagospodarowania oraz odbioru odpadów – z 350 mln zł w 2016 r. do ok. 925 mln zł w 2020 r.

Na wzrost stawek składa się:
kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów (dodatkowe pojemniki, pojazdy i kursy do domów),
wzrost kosztów paliwa o 40 proc. w latach 2016-2019,
wzrost płacy minimalnej o 21,6 proc. w latach 2016-2019,
podwyżka opłat środowiskowych – wzrost o ponad 1000 proc. w stosunku do 2017 r.,
rosnący import odpadów i surowców wtórnych z zagranicy i brak popytu na surowce w Polsce,
wzrost kosztów energii elektrycznej o ponad 68 proc.w latach 2016-2019,
dodatkowe wymogi nałożone na instalacje,
ustawowo zmniejszona stawka maksymalna za odbiór odpadów dla firm.

Ile teraz zapłacimy za odbiór odpadów?

dla domów jednorodzinnych, bez względu na wielkość, proponujemy opłatę miesięczną 94 zł,
dla osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej proponujemy opłaty od m² mieszkania – za pierwsze 60 m² powierzchni stawka to 1,20 zł za m².
w większych mieszkaniach opłata za każdy dodatkowy m² (ponad pierwsze 60 m²) wyniesie 0,88 zł, za każdy metr powyżej 120 m² – 0,56 zł.
zgodnie z nowelizacją przepisów wprowadzamy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej.

Ostatecznie o stawkach zdecyduje Rada Warszawy. Zmiany zostaną wprowadzone najwcześniej w lutym 2020 r.

Michał Olszewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *