W Australii ogłoszono ogólnokrajową politykę zakazującą uczniom we wszystkich szkołach publicznych

    „Mobile phones to be banned in all public schools”

      „Dwa tygodnie temu  w Australii ogłoszono ogólnokrajową politykę zakazującą uczniom we wszystkich szkołach publicznych korzystania z telefonów komórkowych podczas godzin szkolnych. Premier Mark McGowan i minister edukacji Sue Ellery byli w Ocean Reef Senior High School, aby wprowadzić zasady „off and away all day”, która zakazuje używania telefonów i innych urządzeń, takich jak inteligentne zegarki, słuchawki douszne, tablety i słuchawki dla uczniów od następnego roku. Ocean Reef ma własną politykę telefonii komórkowej i urządzeń cyfrowych od początku 2018 roku.

    Po konsultacji ze szkołami, które już wprowadziły skuteczne wytyczne, zakaz zacznie obowiązywać od momentu przybycia uczniów do szkoły do ​​końca dnia szkolnego i obejmie wszystkie przerwy. Uczniowie od przedszkola do szóstego roku nie będą mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych w ciągu dnia szkolnego, podczas gdy uczniowie w wieku od 7 do 12 lat muszą mieć wyłączone telefony i trzymać je poza zasięgiem wzroku. Inteligentne zegarki muszą być ustawione w tryb samolotowy. Wyjątki od tej zasady będą dotyczyć uczniów w szczególnych okolicznościach, takich jak schorzenia lub na polecenie nauczyciela. Rodzice otrzymają informacje o polityce, w tym o tym, jak skontaktować się z administracją szkoły, jeśli będą musieli skontaktować się z dzieckiem w godzinach szkolnych. McGowan powiedział, że polityka ta pozwoli uczniom skoncentrować się na pracy w szkole, bez rozpraszania uwagi przez telefon komórkowy. „Polityka poprawi zdrowie i samopoczucie uczniów poprzez zachęcanie dzieci do łączenia się w klasie i na podwórku szkolnym” – powiedział. „Niektóre szkoły już przyjęły tę politykę, a wyniki są bardzo pozytywne”.

    McGowan powiedział, że polityka jest odpowiedzią na obawy rodziców i nauczycieli dotyczące „presji i żądań, jakie niesie ze sobą telefon komórkowy dla młodych ludzi”. „Ponadto, chociaż wiadomo, że cyberprzemoc występuje głównie poza czasem szkolnym, zakaz używania telefonów komórkowych zmniejszy problemy zewnętrzne wprowadzane do szkoły za pośrednictwem technologii”, powiedział. Pani Ellery powiedziała, że ​​skonsultowała się z dyrektorami szkół, uczniami i rodzicami w sprawie tej decyzji. „Odwiedzone przeze mnie szkoły, w których zabronione są telefony, doniosły, że twarda postawa zmieniła zasady gry dla studentów i pracowników” – powiedziała. „Uczniowie rozmawiają ze sobą twarzą w twarz, a nie piszą SMS-y, i nie odwracają uwagi od pracy podczas zajęć. Ogólnie rzecz biorąc, te szkoły są znacznie szczęśliwszymi i połączonymi miejscami. „Absolutnie popieram wykorzystanie technologii jako narzędzia do nauki, a ta polityka nie ogranicza tych możliwości”. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno pójść tą samą drogą ?”

https://www.communitynews.com.au

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *