Dworzec PKP Centralny zabytkiem – oświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków

   Prawda jest taka, że Warszawa to miasto chaosu i wolnej amerykanki. Plany zagospodarowania terenu nie gwarantują żadnego zabezpieczenia, a my niejednokrotnie się przekonaliśmy, że to co stoi dziś, nie znaczy, że będzie stać jutro.

Wiemy z pewnych źródeł, że istniała możliwość „przebudowy” budynku Dworca PKP, bądź zmodernizowania go, zamieniając go np. w kolejna galerię, czy pozbawiając mieszkańców możliwości komunikacyjnych, zatem decyzja wpisania dworca była jedyną szansą, aby chronić go przed zakusami inwestorów! Wszakże ten teren to żyła złota!

Specjalnie dla Portalu Warszawskiego całą sprawę komentuje prof. Jakub Lewicki, wojewódzki konserwator zabytków;

    „Decyzja o wpisie dworca do rejestru zabytków była całkowicie moją inicjatywą. Udało mi się do niej przekonać wszystkich zainteresowanych, w tym wszystkie strony postępowania. Początkowo nie budziła ona entuzjazmu. Nadmieniam też że żadnemu z poprzednich konserwatorów wojewódzkich nie udało się przeprowadzić tego postępowania.

W rejestrze zabytków znalazł się cały budynek. Decyzja obejmuje wszystkie poziomy użytkowe tego obiektu, w tym kondygnacje podziemne. Osobny załącznik dotyczy hali, osobny części podziemnych, co jest pionierskie w decyzjach o wpisie do rejestru.

Wpis do rejestru nie wyklucza remontów budynku, ale będą one musiały być uzgodnione przez konserwatora wojewódzkiego.”Jakub Lewicki

Plany wojewódzkiego konserwatora zabytków są bardzo śmiałe, i ciekawe, tym bardziej że zakładają one ochrone naprawdę bardzo ważnych i historycznych obiektów.

O wszystkim będziemy Was drodzy czytelnicy informować

Portal Warszawski

zdj. polskieradio

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *