Radni nie odpuszczają w sprawie ograniczenia hałasu nocnego w Centrum

  W Śródmieściu radni powołali doraźną komisję, która zajmie się przygotowaniem dla Rady Warszawy rekomendacji działań ograniczających negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe.

    „Podczas X Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w dniu 15 maja br. śródmiejscy radni jednomyślnie zagłosowali za powołaniem doraźnej komisji, której zadaniem będzie wypracowanie rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście.

Komisja wybrana przez Radę Dzielnicy będzie pracowała nad stworzeniem rekomendacji w składzie pięcioosobowym:

  • Krystian Dominik Suchecki – Przewodniczący
  • Daniel Łaga – Wiceprzewodniczący
  • Katarzyna Joanna Wiśniewska
  • Tomasz Piotr Woźniak
  • Rafał Urzędowski

Do zakresu działań komisji należeć będzie: zebranie opinii mieszkańców, wyznaczenie lokalizacji w których występują problemy w zakresie zdrowotnym, społecznym, organizacyjnym, ekologicznym itp. oraz wypracowanie propozycji rekomendacji i rozwiązań dla badanej problematyki.

    Radny Krystian Dominik Suchecki wystosował następujące pismo;

    „Szanowna Pani Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Justyna Glusman zapraszam w przyszłym tygodniu na posiedzenie Komisji ds. ograniczenia hałasu w Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy 

    Mam nadzieję, że mimo wielu obowiązków służbowych uda się Pani znaleźć trochę czasu aby przybyć na drugie posiedzenie Komisji, która ma za zadanie wypracować rekomendowane działania dla Rady Miasto Stołeczne Warszawa, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *