Więcej miejsc w żłobkach – KONKURS „PROMESA NA DUŻY ŻŁOBEK”

      Jeżeli jesteś właścicielem dużego żłobka (posiadającego co najmniej 70 miejsc dla maluchów), albo chcesz taki żłobek założyć i zrobisz to do października, możesz otrzymać od nas wsparcie. Wystarczy, że wystartujesz w konkursie. Po spełnieniu warunków miasto wykupi od Ciebie miejsca, płacąc za każde 1400 zł miesięcznie. Koszty wyżywienia dzieci będą pokrywać rodzicie – do 10 zł za dzień. Co ważne, umowę z miastem podpiszesz na 5 lat!

Na składanie ofert masz czas do 28 czerwca do godz. 16.

Od września 2019 roku wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne. Taką uchwałę podjęli radni miejscy w lutym 2019 r. Więcej miejsc w żłobkach to realizacja kolejnego punktu z programu „Warszawa dla najmłodszych”.  

– Kto może przystąpić do konkursu?

 Nie tylko osoby lub firmy posiadające żłobek, ale także planujące taką inwestycję w najbliższej przyszłości.

 Aby wystartować w konkursie nie trzeba mieć zarejestrowanego żłobka, ale trzeba dokonać wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy do 31 października 2019 roku.  

– Jakie warunki musisz spełnić?

  • placówka musi posiadać nie mniej niż 70 miejsc organizacyjnych,
  • zapewnić właściwe warunki lokalowe, dostosowane godziny pracy placówki do potrzeb wszystkich zainteresowanych, różnorodność grup wiekowych,
  • zatrudniać wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem (musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
  • prowadzić  różnorodne zajęcia dla dzieci,
  • na dzień podpisania umowy podmiot nie może otrzymywać dofinansowania z innych źródeł na funkcjonowanie placówki,
W przypadku już podjętej współpracy z m.st. Warszawa, realizacja zadania nie budzi zastrzeżeń i wskazuje na wysoką jakość świadczonych usług co gwarantuje dobrą współpracę.

Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert w konkursie do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Do 2024 r. miasto przeznaczy na wykup miejsc w ramach konkursów 252 mln zł.

za. um.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *