LIKWIDACJA SYSTEMU BRAMEK W WARSZAWSKIM METRZE?

    Taki projekt został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego. Żebyśmy nie byli posądzeni o stronniczość, nie podajemy autora tego projektu.

Jesteśmy natomiast bardzo ciekawi Waszej opinii!

    „Projekt zakłada likwidację nieefektywnego systemu bramek na I i II linii warszawskiego metra.

Mimo ciągłych inwestycji i udoskonalania systemu bramek, nikt tak dobrze nie potrafi zweryfikować osób bez biletów jak kontroler (człowiek). Potwierdza to swoimi działaniami sam Zarząd Transportu Miejskiego, który wprowadza często drugi element kontroli w postaci kontrolera, który jest w stanie faktycznie zweryfikować czy ktoś wchodzi na strefę biletową do metra z ważną kartą miejską lub skasowanym biletem.

Niestety obecny system bramek, oprócz braku możliwości zweryfikowania osób bez biletu jest także dużą barierą architektoniczną w przestrzeni miejskiej i stanowi duże utrudnienie w swobodnym korzystaniu z metra oraz nie stanowi spójnego system transportu wraz z autobusami, tramwajami i Szybką Koleją Miejską, która także nie posiada przed wejściem na peron systemu bramek.

Dlatego też, projekt ma na celu usunięcie zbędnych barier w przestrzeni miejskiej i umożliwienie uczciwym pasażerom metra korzystanie z niego bez konieczności przechodzenia przez bramki, tak jak ma to miejsce w takich miastach jak: Berlin, Wiedeń, Praga czy też Budapeszt.

Brak bramek w metrze oczywiście nie oznacza braku kontroli, która i tak na dzień dzisiejszy jest stosowana przez ZTM w postaci ponownej weryfikacji pasażerów przez kontrolerów. Jednak środki finansowe zaoszczędzone w kolejnych latach na dodrukowywaniu tzw. wejściówek (400 000 zł/rocznie), serwisowaniu bramek (1 000000 zł/rocznie), dokupywaniu nowych wejść i bramek (w 2018-2019: 11 000000 zł) umożliwi ZTM-owi np. zatrudnienie większej ilości osób do weryfikacji pasażerów, zainstalowanie systemu kamer do zliczania pasażerów (teraz ZTM nie posiada wiarygodnych danych właśnie przez obecnie nieszczelny system) i skupienie się na serwisowaniu kasowników, które powinny oczywiście być przed peronem, tak aby pasażer miał szansę przed strefą biletową skasować bilet.

Kwestie związane z realną kontrolą pasażerów przez ZTM po zdemontowaniu bramek, pozostawia się dla ZTM-u, tak aby miał szansę przez rok przystosować się do nowego sposobu weryfikacji pasażerów w warszawskim metrze. Sam projekt dotyczy zniesienie barier w postaci bramek, które ZTM jest wstanie zdemontować przy wykorzystaniu własnej kadry technicznej lub zlecając zadanie podwykonawcy. ZTM we własnym zakresie powinien zadecydować w jakim trybie będą funkcjonować kasowniki na stacjach metra po zlikwidowaniu bramek.

Projekt jest zgodny z Uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.

Czas zaprzestać wydawania przez ZTM Warszawa milionów złotych na system bramek który:
➡ nie weryfikuje czy ktoś wchodzi na strefę biletową z kartą miejską lub skasowanym biletem
➡ stanowi zbędną barierę i ograniczenie w wejściu na stację metra
➡ generuje niepotrzebne kolejki na niektórych stacjach przed wejściem na peron metra
➡ jest nieefektywny i powoduje zbędne wydatki na maszyny i ich obsługę, zamiast zatrudniać człowieka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *