Ząbkowska do 2020 roku zostanie przekształcona w woonerf

    Jak dowiedział się Portal Warszawski, ul. Ząbkowska tak, jak kilka innych ulic zostanie przekształcona w woonerf. Jak widać decyzje w Ratuszu już zapadły, a reszta to tylko kwesta czasu.    

    „Woonerf to rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.

    Woonerf pojawił się w latach 70. XX w. w Holandii w reakcji na gwałtowny wzrost liczby samochodów w strefach wymagających szczególnej ochrony, m.in. w rejonie szkół i stref zamieszkania. Woonerfy znajdują się m.in. w Amsterdamie, Kopenhadze czy Berlinie. Według danych z września 2011 roku, ponad milion Holendrów mieszka przy woonerfach”. (wiki)

    05 kwietnia decyzją rady miasta aż 6 ulic w Warszawie zostanie przekształcona w takie przestrzenie. Kilka ulic Pragi ma zostać przekształconych w tzw. woonerfy – ulice pozbawione tradycyjnego podziału na chodnik i jezdnię, na których piesi, samochody, autobusy etc. poruszają się tym samym ciągiem. Należy spodziewać się korków, prawdopodobnie przy okazji przebudowy zniknie też większość miejsc parkingowych.

Poniżej lista;

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *