2 marca 1934 r. Marian Zyndram-Kościałkowski został komisarycznym prezydentem Warszawy

Przez kilka miesięcy (od 2 marca do 1 lipca) w 1934 Kościałkowski sprawował stanowisko komisarycznego prezydenta Warszawy. Trafił na to stanowisko, ponieważ rząd rozwiązał wówczas Radę i Zarząd Miejski Warszawy.

Rys historyczny

Było to efektem walki politycznej z siłami opozycyjnymi. Z tego też względu Kościałkowski podczas pełnienia funkcji komisarycznego prezydenta, skupił się na usuwaniu ze stanowisk urzędniczych osób o nastawieniu opozycyjnym do rządu. Oprócz tego działał także w sferze gospodarczej stolicy. Udało mu się jednak także zrównoważyć budżet Warszawy, zmniejszył zadłużenie miasta, wpłynął także na obniżkę cen gazu i biletów tramwajowych.

Korzystając ze wsparcia rządu, Kościałkowski starał się uregulować zaległe pobory pracowników i emerytów, a także wprowadzić szeroko zakrojone oszczędności budżetowe. Rozpoczął również tzw. akcję konwersyjną, która miała zmniejszyć zadłużenie miasta. Na przedsięwzięcie to składała się: redukcja etatów urzędniczych oraz emerytur, dążenie do odmłodzenia aparatu administracyjnego, a także renegocjacje umów z dostawcami dla miasta.

Zyndram-Kościałkowski jako premier

W październiku 1935 r. Mościcki powierzył mu funkcję premiera. W ten sposób prezydentowi udało się osłabić wpływy tzw. grupy pułkowników. Najważniejszą postacią rządu był wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, który podjął radykalne kroki w walce z kryzysem gospodarczym. Z powodu niechęci większości parlamentarnej rząd działał dzięki specjalnej ustawie przyznającej prezydentowi specjalną prerogatywę wydawania dekretów dotyczących spraw gospodarczych.

Rząd Zyndrama-Kościałkowskiego przetrwał do maja 1936 r. Jego rygorystyczna polityka gospodarcza, zmierzająca do zmniejszania deficytu, doprowadziła wiosną 1936 r. do wybuchu zamieszek prowokowanych przez skrajną lewicę. W czasie ich tłumienia przez policję w Krakowie, we Lwowie i w Częstochowie padły ofiary śmiertelne. Nowym premierem został Felicjan Sławoj Składkowski, a Zyndram-Kościałkowski otrzymał w jego gabinecie tekę ministra pracy i opieki społecznej. Funkcję pełnił do września 1939 r., kiedy wraz z całym rządem opuścił Polskę, udając się do Rumunii. W roku 1938 został ponownie wybrany na posła na Sejm z okręgu wileńskiego.

za; wiki, dzieje.pl

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły