„Aktywiści” chcą zwęzić ul. Sobieskiego na całej długości oraz zmienić Jana Kazimierza

    Miejscy „aktywiści” biorą się za kolejne ulice. Tym razem za cel upatrzyli sobie ulicę Jana Sobieskiego, chcą ją zwęzić na CAŁEJ DŁUGOŚCI, oraz przedstawili pomysł na wątpliwe ulepszenie ruchu na wolskiej ul. Jana Kazimierza. Oczywiście same rowery, minimalizacja samochodów i peryferyjny krajobraz, czyli to co widać powyżej!

PRZYPOMINAMY, ŻE to grupka dobrze zorganizowanych osób bez jakiegokolwiek ZAPLECZA KOMPETENCYJNEGO I MERYTORYCZNEGO. Jak jest możliwe, że miasto zatrudnia ich przy projektowaniu miasta??? Dlaczego dowodzą ważnymi komisjami w tym mieście????

   My zaś proponujemy naszą koncepcję (kontrpropozycję do tego co przedstawili aktywiści) na ul. Jana Kazimierza, a Sobieskiego w najbliższych dniach!

   Oto nasze uwagi go koncepcji przebudowy ul. Jana Kazimierza zamieszczonej na stronie

    https://zdm.waw.pl/dzialania/konsultacje-spoleczne/konsultujemy-przebudowe-ul-jana-kazimierza/

Uwagi ogólne:

  1. Wszystkie miejsca parkingowe należy zaprojektować jako prostopadłe lub skośne, jest na to dużo miejsca. Dzięki temu liczba miejsc parkingowych wzrośnie dwukrotnie. Należy dążyć do jak największej liczby miejsc parkingowych.
  2. Należy przyjąć podstawową szerokość pasa ruchu 3.5m
  3. Należy zaprojektować zatoki dla przystanków autobusowych
  4. Należy unikać przecinania się ruchu pieszego i rowerowego
  5. W miejsce wysepek przy skrzyżowaniach należy zaprojektować pasy do skrętu w lewo
  6. Należy zobrazować lub załączyć prognozy ruchu samochodowego na wszystkich skrzyżowaniach i obliczenia przepustowości. Projektowana geometria drogi powinna być adekwatna do prognozowanego ruchu.
  7. Nie projektować nasadzeń krzewów bezpośrednio przy jezdni, to ogranicza widoczność pieszych, dzieci i rowerzystów i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zamiast krzewów należy zaprojektować dodatkowe miejsca postojowe.

Uwagi szczegółowe:

Arkusz 2.1

a) Należy wyprostować kuriozalny przebieg chodnika przy ul. Sowińskiego, w koncepcji zaprojektowano przecięcie się potoku pieszych i rowerzystów pod ostrym kątem, to miejsce będzie generowało liczne konflikty i kolizje między rowerzystami a pieszymi

b) Należy połączyć chodnikiem północne przejście dla pieszych przez ul. Sowińskiego z uliczką w parku bez podwójnego przecinania DDR potokiem pieszych. Należy uzupełnić płytki dotykowe na przecięciu tej uliczki w parku z DDR.

 

 

 

c) Należy bezpośrednio połączyć chodnikiem ścieżkę w parku z chodnikiem po północnej stronie DDR bez podwójnego przecinania przez pieszych DDR

 

d) Należy rozważyć korektę geometrii całego skrzyżowania z ul. Sowińskiego i zbliżenie kąta przecięcia ulic do 90 stopni, co miałoby pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Arkusz 2.2

a) Należy rozważyć poszerzenie pasa drogowego na odcinku między Sowińskiego a Boguszewską (procedura ZRID). Wąski pas drogowy wymusił na projektantach rezygnację i oddzielnego prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego oraz usytuowanie chodnika i Ciągu pieszo-rowerowego bezpośrednio przy jezdni, a także rezygnację z zieleni na tym odcinku. Szerszy pas drogowy pozwoliłby na nadanie temu fragmentowi drogi takiego samego charakteru jaki otrzyma cały ciąg, w tym na pełne rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego. Obecne rozwiązanie to niebezpieczny półśrodek, który wywoła mnóstwo konfliktów i kolizji między pieszymi a rowerzystami.
Odcinek objęty procedurą ZRID można przeprowadzić jako oddzielną pod względem formalnym inwestycję.

 

b) W rejonie ul. Goleszewskiej ruch pieszy należy prowadzić za DDR aby uniknąć podwójnego przecinania ruchu pieszego i rowerowego. Chodnik przy wiacie można zwęzić, DDR przesunąć bliżej jezdni i uciąglić chodnik za DDR. 

 

c) Uciąglić chodnik za DDR

 

d) Przy działkach nr 25/5 i 25/6 z obrębu 60503 należy rozważyć poszerzenie pasa drogowego (w porozumieniu z właścicielem lub poprzez procedurę ZRID) co umożliwi uciąglenie chodnika za DDR. 

 

Arkusz 2.3

a) Należy przybliżyć DDR do jezdni i uciąglić chodnik za DDR 

 

b) Projekt został dowiązany do nieaktualnego opracowania modernizacji ul. Ordona (rok 2000). Należy zobrazować i dowiązać się do opracowania sporządzanego na zlecenie Tramwajów Warszawskich przez pracownię Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o.

Jeśli zgadzasz się z tą koncepcją, pobierz i wyślij. Uwagi do projektu można przesyłać na adres konsultacje@zdm.waw.pl do 14 kwietnia 2019 r.

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/52736447_403499027110238_457432691541803008_n.pdf/Uwagi-do-Koncepji-Jana-Kazimierza.pdf?_nc_cat=103&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=efbdf661157d0451c9889530f3cb7663&oe=5C95ACB3&dl=1&fbclid=IwAR2sXYDl3aKd__LVoPZG62fqbo2XGe65m3ddI-3hoHRGxPU2OQ42Y9DJQlw

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły