Jak będzie wyglądać pl. Zawiszy? Raport z konsultacji

    Miasto opublikowało raport z konsultacji planu miejscowego dla rejonu placu Zawiszy. Konsultacje odbywały się od 28 listopada 2018 do 9 stycznia 2019.

Zostały one zrealizowane na samym początku procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli na formalnym, ustawowym etapie zbierania wniosków do planu miejscowego.

Następnie zostaną stworzone wariantowe koncepcje projektu planu. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przygotuje je po przeanalizowaniu wszystkich formalnych wniosków do planu, wyników geoankiety oraz wyników konsultacji społecznych zaprezentowanych w tym raporcie. Dalsza procedura planistyczna będzie przebiegała zgodnie z zapisami ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidywane są również konsultacje społeczne na kolejnych etapach sporządzenia planu, czyli po opracowaniu wariantowych jego koncepcji oraz na formalnym etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu.
raport z konsultacji; http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_konsultacje_plac_zawiszy_20190205_1.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *