O tym jak „aktywiści” fałszują konsultacje społeczne. Raport

    Konsultacje społeczne dobitnie pokazały jak daleko od rzeczywistości są ruchy miejskie, w tym wypadku Ochocianie, którzy do dziś nie wytłumaczyli się z publicznych pieniędzy.

    Mieszkańcy Ochoty wypowiedzieli się w końcu na konsultacjach. Ich wnioski są totalnie odmienne od postulatów aktywistów:

Najważniejsze dla mieszkańców jest wybudowanie brakującej nitki Alej Jerozolimskich i odciążenie ulicy Niemcewicza.
Wśród wniosków znajdujemy również:
Do najczęściej wskazywanych przez uczestników konsultacji postulatów należały:
– budowa drugiego pasa Alej Jerozolimskich i uspokojenie w ten sposób ruchu ulicznego na ul. Niemcewicza,
sprzeciw części uczestników konsultacji wobec zmiany przebiegu ul. Grójeckiej (odgięcia jej na wysokości ul. Dalekiej w stronę Alej Jerozolimskich),
Sporne stanowisko wobec nowej zabudowy u zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Grójeckiej,
zapewnienie parkingów dla mieszkańców Ochoty,
poprawa estetyki okolic stacji WKD Ochota.
– Na kolejnych etapach procedury planistycznej dotyczącej rejonu Placu Zawiszy warto zadbać o odpowiednio szeroką akcję informacyjną, zwłaszcza wśród mieszkańców, na których planowane inwestycje będą najmocniej oddziaływać (m.in. budowa drugiego pasa Alej oraz nowej zabudowy u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Grójeckiej)
– W związku z głosami o zbyt małej ilości zieleni w okolicy, należy poprawić jakość istniejącej zieleni i tam gdzie jest to możliwe, zaplanować nowe nasadzenia zieleni i towarzyszącą im nową małą architekturę oraz rozważyć przeznaczenie fragmentu terenu pod taką funkcję.

Co mówią „aktywiści”?

a. ,,Nieodłącznym punktem rozmów przy okazji poruszania tematu układu drogowego była kwestia miejsc parkingowych, których w opinii większości rozmówców jest za mało (budowa południowej jezdni Alej Jerozolimskich dodatkowo ich liczbę zmniejszy). Pojawiały się więc postulaty stworzenia parkingów podziemnych pod planowaną jezdnią Alej i/lub otwarcia dla mieszkańców parkingów w rogu Al.Jerozolimskich i ul. Grójeckiej”

b. ,,Liczna grupa uczestników konsultacji wypowiadała się też na temat przyszłości ul. Grójeckiej, w tym koncepcji jej odgięcia w kierunku Al. Jerozolimskich w związku z budową drugiej nitki Alej. Większość mieszkańców postulowała pozostawienie dotychczasowego przebiegu i parametrów Grójeckiej, ale pojawiały się też propozycje zmniejszenia liczby pasów (z trzech do dwóch) lub wprowadzenia na tym odcinku buspasów, czyli dokładnie coś odwrotnego o co postulują mieszkańcy! Zdecydowany sprzeciw wobec propozycji nowego przebiegu Grójeckiej wyrażali mieszkańcy bloków, które sąsiadowałyby z nową jezdnią.”

za; Dorota Patrycja Stegienka

Dla zainteresowanych link do konsultacjihttps://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/jaki_plan_miejscowy_dla_rejonu_placu_zawiszy_raport_z_konsultacji?fbclid=IwAR2hxlSG75mj5Z6gT0XcKSSE5JrOaIaPQ1P92KsLJLzyZ_MwxhwpNLFeI0M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *