Nowym czasowym dyrektorem Muzeum Polin został…

  

Założyciele Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – wspólnie uzgodnili brzmienie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Ogłoszenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu w prasie i na stronie internetowej MKiDN nastąpi w przyszłym tygodniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Osiągnięto także porozumienie w sprawie składu piętnastoosobowej komisji konkursowej, w której znajdą się przedstawiciele założycieli Muzeum, Rady Muzeum, działających w Muzeum związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich.

Założyciele Muzeum uzgodnili również, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania dyrektora instytucji, obowiązki dyrektora Muzeum pełnić będzie pan Zygmunt Stępiński – zajmujący od 2012 roku stanowisko zastępcy dyrektora ds. edukacji, marketingu i sprzedaży oraz komunikacji w Muzeum Polin. Rozwiązanie takie z jednej strony zapewni ciągłość działania instytucji w okresie przejściowym, z drugiej zapewni wszystkim potencjalnym kandydatom udział w konkursie na równych zasadach.

    Zygmunt Stępiński to syn wspaniałego warszawskiego architekta, który od lat związany jest z tą jednostką.

za; http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-ws.-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-muzeum-historii-zydow-polskich-polin-9306.php?fbclid=IwAR0SqllIT83g6cmSqRjAw0QdSas6HmyVCML5VXkYla4pu_1yDtKSVrbvvB4

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski