22 lutego 1947 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o amnestii dla żołnierzy AK

    W rzeczywistości amnestia była podstępem, którego celem było ujawnienie, a następnie aresztowanie ukrywających się działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy konspiracji.

Amnestia skierowana do żołnierzy i działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego. Ustawa o amnestii została uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lutego 1947. Faktycznym celem amnestii była likwidacja zorganizowanego oporu przeciwników rządu. Obietnic amnestyjnych nie dotrzymano. Zebrana w toku przesłuchań wiedza posłużyła do późniejszych represji wobec ujawnionych i dotarcie do osób nadal prowadzących walkę. Łącznie amnestia objęła 76 774 osoby.

Amnestia nie obowiązywała w stosunku do członków organizacji nacjonalistycznych, takich jak Ukraińska Powstańcza Armia, które były wcześniej sojusznikami nazistowskich Niemiec

Była to druga amnestia po II wojnie światowej w Polsce Ludowej, pierwszą przeprowadzono 2 sierpnia 1945, która po przedłużeniu trwała do 15 października 1945.

    Również 22 lutego 1947 roku zmarł Józef Kuraś ps. „Ogień”, żołnierz AK, dowódca „Błyskawicy” – największego po wojnie samodzielnego oddziału partyzanckiego na Podhalu. Dzień wcześniej podczas obławy na swoje zgrupowanie, nie widząc możliwości ucieczki, postrzelił się w głowę.

zdj. radzyninfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.