IPN zbada postawy Żydów wobec Polaków 1918–1968

    A ma co robić, bo jak wiadomo ok 35%  bolszewickiego aparatu władzy była obsadzona Żydami. Żydami była „elita” Czeka i NKWD.

   Pierwszymi ofiarami byli polscy ziemianie, elita tego kraju, szczególnie po układzie ryskim. Setki majątków została zniszczona a ziemianie zostali wymordowani. Mowa szczególnie o terenach wschodnich II RP. Ale absolutne piekło zaczęło się już w 1944 roku, kiedy polscy Żydzi, ale i Żydzi Rosji, Ukrainy czy Białorusi, zrobili czystkę wśród żołnierzy Armii Krajowej.

Liczymy na rzetelną pracę IPNu i gratulujemy odwagi.

   „Projekt koncentruje się na relacjach polsko-żydowskich, obejmując swoim zasięgiem czasowym wiele trudnych momentów we wspólnej historii. Przede wszystkim w ramach projektu kompleksowo będzie badana kwestia pomocy świadczonej Żydom przez Polaków w okresie okupacji niemieckiej (pomoc indywidualna, zorganizowana), zarówno poprzez realizację podprojektu Index Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom, jak też poprzez publikacje monograficzne uczestników projektu. Ponadto, szczególnie w odniesieniu do okresu II wojny światowej i czasów powojennych, podjęta zostanie próba podsumowania i oceny dotychczasowego dorobku naukowego oraz analiza stosunków polsko-żydowskich (Polaków wobec Żydów i Żydów wobec Polaków) w skali mikro. Celem projektu jest także zmiana istniejącej narracji historycznej w kontekście relacji polsko-żydowskich z dominującego obecnie nurtu badania postaw Polaków wobec Żydów na rzecz badania również postaw Żydów wobec Polaków i państwa polskiego. Prowadzone będą również badania dotyczące funkcjonowania obu narodów w warunkach wytworzonych przez Niemców i Sowietów w okresie okupacji i przez władze komunistyczne po wojnie oraz historii Żydów w Polsce (myśl polityczna, społeczna), a zwłaszcza Holokaustu dokonanego przez władze niemieckie na okupowanych ziemiach polskich” – czytamy w opisie projektu „Stosunki polsko-żydowskie w latach 1918–1968” na stronie ipn.gov.pl

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły