Powstało Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

    W ciągu najbliższych czterech lat Warszawa przeznaczy 300 mln zł na walkę ze smogiem. Nowa jednostka ułatwi koordynację działań, które przyczynią się do lepszej jakości powietrza w stolicy. Troska o zdrowie mieszkańców i środowisko jest jednym z naszych priorytetów. Mieszkańcy otrzymają od nas pomoc finansową przy wymianie pieca, a także wsparcie podczas ubiegania się o miejskie dotacje – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Dotychczas zadania w zakresie ochrony powietrza i zmian klimatu były podzielone pomiędzy cztery miejskie jednostki. Nowe Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej zajmie się m.in. bieżącą aktualizacją danych o starych piecach i innych indywidualnych źródłach ciepła, wsparciem mieszkańców przy wymianie nieekologicznego systemu ogrzewania, rozbudową oraz zarządzaniem Warszawskim Indeksem Powietrza, a także edukacją mieszkańców o problemie niskiej emisji.

Integrujemy specjalistów – zespół utworzą pracownicy z różnych jednostek miasta, którzy do tej pory zajmowali się jakością powietrza, zarówno w kontekście zmian klimatycznych, jak i występowaniem pyłów m.in. PM2,5 i PM10 – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. – Pełna inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz nadzór wszystkich innych działań na rzecz czystszego powietrza to wyzwania, które będę osobiście nadzorować. Robimy kolejny ważny krok dla ochrony środowiska w Warszawie – dodaje.

Ekodotacje na wymianę „kopciuchów”
Wymiana pieca średnio kosztuje 12 tys. zł, dlatego do tej kwoty została w stolicy podniesiona wysokość dotacji dla osób indywidualnych. Jednocześnie nie będzie kryterium dochodowego. W planach są również liczne udogodnienia dla mieszkańców chcących składać wnioski, takie jak pomoc przy wypełnianiu dokumentów czy uproszczona ścieżka przyznawania pieniędzy. Stołeczni doradcy będą prowadzić warszawiaków na każdym kroku procesu pozyskiwania środków.

za; http://www.um.warszawa.pl

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły