Spacer z okazji 77. rocznicy powstania Armii Krajowej!

    14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa, największa podziemna armia w okupowanej Europie.

Rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego, 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w AK, konspiracyjną organizację wojskową działającą na terenie Polski. Dowódcą został generał Stefan Rowecki „Grot”.
AK była największą podziemną armią w okupowanej Europie.

    W skład Armii Krajowej wchodziło około 200 organizacji wojskowych. AK przeprowadzała akcje zbrojne i sabotażowe, a także przygotowywała armię podziemną do powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich.

W okresie maksymalnej zdolności bojowej, w lecie 1943 roku, siły AK liczyły około 380 tysięcy żołnierzy. Organizacja miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny, swoim członkom stawiała wysokie wymagania.

W czasie spaceru dowiemy się czym była Armia Krajowa, jakie były powody jej powstania, jak była zorganizowana, czym był Kedyw i inne. Jak działała poczta, telekomunikacja, jaka była rola artystów i intelektualistów.

    Podczas spaceru dowiemy się czym AK, jak powstała, jak funkcjonowała, jak działa w czasie konspiracji, jakie były jej największe akcje bojowe i wiele innych rzeczy.

    Spotykamy się pod Novotelem od strony Alej Jerozolimskich przed tablicą, płaskorzeźbą Jana Małety  o godzinie 13.30. Przejdziemy przez ważne miejsca Śródmieścia Północnego, a spacer skończymy pod PAStą.

Spacer poprowadzi Daniel Echaust, licencjonowany przewodnik miejski, wnuk powstańca warszawskiego, niezwykłej kobiety z oddziału minerek, która między innymi zaangażowana była przy pracach minerskich w osławionych Al. Jerozolimskich.

Spacer potrwa ok 2h.

Cena wyjściowa 10 pln

Serdecznie zapraszamy

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski