Problemy ze ściągnięciem Stefana Michnika do Polski – sąd szwedzki nie wyraził zgody

    Sąd Rejonowy w Goeteborgu nie wyraził zgody na wydanie polskim władzom Stefana Michnika – wynika z udostępnionego we wtorek PAP protokołu. Powodem odmowy jest przedawnienie zarzucanych Michnikowi czynów oraz jego szwedzkie obywatelstwo.

Pytany o tę sprawę we wtorek wieczorem w TVP, Ziobro ocenił, że tłumaczenie odmowy przedawnieniem jest „zdumiewające”.

Mamy do czynienia ze zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami zabójstw sądowych, które nigdy się nie powinny, w świetle konwencji międzynarodowych, przedawniać. I dokonamy oceny tej decyzji sądu i wtedy się do niej, też być może procesowo, odniesiemy — powiedział Ziobro.Nie ustanę z działaniami, by wpłynąć na władze szwedzkie, na szwedzki wymiar sprawiedliwości jako prokurator generalny, aby osoby winne zbrodni sądowych poniosły odpowiedzialność — dodał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Wyraził pogląd, że Szwecja jako kraj potępiający zbrodnicze wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości powinna rozumieć stanowisko Polski.

    Z protokołu posiedzenia szwedzkiego sądu, które miało miejsce 4 lutego i odbyło się bez udziału stron postępowania, wynika, że zarzucane Stefanowi Michnikowi przestępstwa uległy przedawnieniu według szwedzkiego prawa.

Według sądu prowadząca sprawę szwedzka prokurator Lena Medelius nie przedstawiła swojej oceny zbrodni, o które podejrzany jest według polskiego sądu Stefan Michnik, ani nie przeprowadziła dochodzenia w tych sprawach. Prokurator dokonała jednak oceny, że warunki umożliwiające wydanie podejrzanego nie zostały spełnione, wskazując m.in. na przedawnienie karalności.

Jak napisano w protokole, prokurator nie wystąpiła do Stefana Michnika o zgodę na wydanie go polskim władzom, ani nie poinformowała go o wniosku o jego aresztowanie, uznając ten wniosek za bezpodstawny.

Wniosek o zgodę na wydanie Polsce Stefana Michnika wpłynął 10 stycznia do Sądu Rejonowego w Goeteborgu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podejrzanego. Europejski Nakaz Aresztowania został wydany 26 października 2018 roku przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.

    Stefan Michnik – jak podał pion śledczy IPN – podejrzany jest o popełnienie w 1952 i 1953 roku w Warszawie trzydziestu przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne, wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. W ocenie prokuratury IPN w Warszawie przestępstwa te polegały m.in. na wydaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, m.in. wobec kuriera 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa oraz jednego z żołnierzy ZWZ, Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Prokuratura IPN podkreśla, że zarzuty wobec Michnika w tych sprawach jeszcze nie były mu stawiane.

za; PAP i wpolityce.pl

zdj. TVP Info

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły