Niestety mieszkańcy zgłaszający zastrzeżenia w konsultacjach nie zostali zaproszeni na spotkanie.

    „Zielona Warszawa chce urządzić teren zielony wzdłuż ulicy Markowskiej (wzdłuż Centrum Praskie Koneser). Protestują członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Markowska 18A. Dzisiaj odbyła się Komisja Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ. Niestety mieszkańcy zgłaszający zastrzeżenia nie zostali zaproszeni na spotkanie.

Sprawa jest istotna tym bardziej, że z uwagi na to, że Wspólnota jest użytkownikiem wieczystym części terenu, jeśli nie dojdzie do kompromisu, zakres zazielenienia będzie ograniczony. Wizualizacje przedstawiają oba warianty.

Jestem gorącym zwolennikiem utworzenia terenu zielonego w tym miejscu. Poparłem tę inicjatywę w zeszłorocznych konsultacjach społecznych. Nie zmienia to faktu, że za niedopuszczalne uważam pomijanie mieszkańców.

Postawiłem wniosek o zwolnienie kolejnego spotkania Komisji tym razem z udziałem każdej z zainteresowanych stron. Chciałbym, żebyśmy jako Komisja wystąpili w roli mediatora i doprowadzili do kompromisu. Wniosku nie poparli przedstawiciele Klubu Radnych Kocham Pragę. Niemniej wniosek zyskał wymaganą większość głosów. Odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Architektury oraz Komisji Skrag i Wniosków.” – za Grzegorz Walkiewicz

Wariant obejmujący utworzenie zieleni na całym terenie (w przypadku osiągnięcia kompromisu ze Wspólnotą Mieszkaniową)

sprzeciw mieszkańców

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski